Autoři televizního pořadu Karel Čáslavský a Otakar Svoboda získali z amerického vojenského archivu dosud nikde nezveřejněné filmové záběry, které natočili američtí vojenští kameramani v květnu 1945 v Západních Čechách. Z některých záběrů je patrné, kde byly natočeny, ale u některých zjistit místo natočení je velmi těžké.

Pan Otakar Svoboda, který má na starosti rozšifrování těchto míst, mi poslal dvouminutový film, na kterém nějaký generál předává vojákům medaile a pak je na filmu vidět vojenská přehlídka. Celé toto dění se odehrává na nějaké louce a v záznamech o místě natočení je uvedeno „Tachovsko“.

Hledání orientačního bodu

Důkladně jsem si prohlédl zaslaný film políčko po políčku, zda se tam neobjeví nějaký orientační bod podle kterého bych mohl určit místo, kde byl film natočen. To se mi nepodařilo, a tak jsem z filmu udělal několik fotografií s okolní krajinou. Ty jsem pak rozeslal asi 30 kamarádům, o kterých vím, že mají prochozený tachovský okres. Až na jednu nadějnou byly všechny odpovědi negativní. Tu nadějnou mi poslal ředitel Agročasu Částkov Miroslav Bečvář. „Domnívám se, že je to louka za Maršovými Chody, kde sečeme seno,“ uvedl Bečvář. Louku mi pak ukázal a dal jsem mu za pravdu, že je to ta správná louka, kterou hledáme.

Divize s trojzubcem ve znaku

Podle záznamu byl film natočen 13. května, a tak jsem se domníval, že to byl nácvik na velkou vojenskou přehlídku v Plzni, která se konala 15. května. Ale bylo to jinak. Kamarádům z „Military Car Club Plzeň“ se podařilo zjistit, že na filmu je 97. pěší divize (má ve znaku trojzubec). Generál, který předává medaile, je její velitel Milton B. Hasley. Divize v tu dobu byla soustředěna v okolí Tachova a 15. května 1945 se přesunula do německého Bamberku, kde zůstala měsíc.

Takže se dá asi říci, že vojenská přehlídka na louce u Maršových Chodů byla uspořádána na počest splnění svých úkolů a na rozloučení s tehdejším Československem.

S panem Karlem Čáslavským a Otakarem Svobodou jsem se setkal v Konstantinových Lázních, kde se upřesňovaly další natočené americké filmové záběry. Od nich jsem dostal svolení uveřejnit některé záběry z amerického filmu natočeného na přehlídce u Maršových Chodů.
Na jaře příštího roku budou tvůrci pořadu „Hledání ztraceného času“ natáčet na některých místech a porovnávat jak a co z míst původního natáčení zůstalo, nebo se změnilo.

František Soukup