A v posledních téměř deseti letech se daří cenu tepla postupně snižovat. Ve srovnání s rokem 2011 se cena tepla snížila o 110 korun za jeden gigajoul, přičemž cena v roce 2019 byla o 10 korun nižší, než rok předtím.

Cenu tepla podle jednatele zmíněné společnosti Jiřího Sedláčka ovlivňují vybrané druhy nákladů. "Hospodaříme v podmínkách tzv. věcného usměrňování cen. To znamená, že do ceny tepla můžeme zahrnout pouze oprávněné náklady, které nám určuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Do ceny tepla patří proměnné náklady, tedy cena plynu a elektrické energie. Dále stálé, neboli fixní náklady, což jsou odpisy, úroky z úvěrů, mzdy, náklady na údržbu a opravy, nájem kotelen, výrobní a správní režie," vysvětlil jednatel s tím, že dále se počítá ještě případný zisk nebo ztráta. Na rozdíl od dodavatelů energií či vody, dodavatelé tepla nemohou využívat paušálních poplatků.

Ilustrační foto.
Ministři vnitra Česka a Bavorska slíbili návrat k normálu na hranici

V roce 2011 byla cena jednoho gigajoulu (včetně DPH) 689 korun, za loňský rok pak 579 korun (pro srovnání tato cena odpovídá 2,08 Kč/kWh). Na snižování ceny se podílelo několik faktorů. "Dařilo se to krůček po krůčku. Rozhodující položka v ceně tepla je cena plynu. Před deseti lety to bylo 75 procent ceny. Tehdy se měnil systém nákupu a plyn jsme kupovali na základě aktuálních cen na energetické burze. A shodou okolností se cena plynu v průběhu minulých let snižovala, na rozdíl od cen uhlí v posledních letech," uvedl dále Sedláček.

Spotřeba tepla v bytech zásobovaných tachovskou společností také klesá. Podle jednatele je to mimo jiné i mírnými zimami, které v posledních letech panují. "Dalším důvodem je zateplování bytových domů. Tím dochází k velkým úsporám." Zároveň se ale mění poměr nákladů, například podíl nákladů na palivo, tedy plyn, klesl ze 75 na 60 až 55 procent.

Situace na přechodech státních hranic na Tachovsku.
Otevřete Pavlův Studenec, volají pendleři

Postupné snižování ceny tepla je dáno také modernizací technologií. Společnost investovala do nových kondenzačních kotlů, optimalizovala jejich výkon. Na sídlištích provozuje SMÚT pět kotelen, jednu na Rapotíně, tři na sídlišti Východ a jednu na sídlišti Západ. Modernizace se projevila i na kotelnách a jejich provozu díky vizualizaci a možnosti vzdáleného přístupu. "Odstávky kotelen provádíme pouze v nezbytné míře kvůli nutným opravám, výměníky v předávacích stanicích čistíme v noci a neobtěžujeme tak lidi přerušováním dodávek teplé vody," uvedl Sedláček.

Společnost také postupně přechází na nové digitální technologie odečtů vody a tepla. Výhoda spočívá v tom, že údaje jsou dostupné centrálně. Jednodušší je to také pro zákazníky, protože v případě digitálního odečtu už není nutná návštěva domácnosti.