V jednom případě bylo nabízené zboží dokonce napadeno plísní. Krůtí šunku standard prodával obchod ve čtvrtek 16. února, i když na etiketě byla doba použitelnosti do 15. února. Inspektoři dokonce zjistili, že etiketa přelepila původní dobu použitelnosti, která udávala datum 14. února.

Tři dny po uplynutí trvanlivosti, která byla původně do 13. února, prodávalo tachovské Tesco sýr Mild Red Cheddar Blok. Ten byl dokonce napaden plísní.

Prošlou dobu použitelnosti objevili inspektoři SZPI také u dalších dvou výrobků, a to u šunky prodávané jako Zvonařka nejvyšší jakost a u feferonového salátu. V obou případech mělo být zboží z pultů odstraněno již po 14. únoru.

Jak uvedl mluvčí inspekce Michal Spáčil, SZPI zakázala tyto výrobky dále prodávat a s prodejci zahájí správní řízení o uložení pokut.

„Původní data použitelnosti zjistila SZPI kontrolou dokumentace, původních balení a etiket. Vzhledem k těmto i předcházejícím zjištěním o manipulaci s datem použitelnosti nebo dobou minimální trvanlivosti u některých prodejců věnuje SZPI zvýšenou pozornost kontrolám zboží, které je krájeno nebo děleno přímo v prodejnách,“ doplnil mluvčí.

Společnost Tesco Stores ČR, která hypermarket v Tachově provozuje, projevila prostřednictvím tiskové mluvčí lítost nad zjištěným prošlým zbožím. „Je nám líto, že z naší strany došlo k pochybení. Bylo způsobeno selháním jednotlivce a nedodržením platného postupu, kdy nebyla zajištěna správná rotace zásob. Z tohoto důvodu provedeme opětovné proškolení všech zaměstnanců, aby se podobná záležitost v budoucnu neopakovala. Dané výrobky jsme stáhli okamžitě z prodeje,“ uvedla Deníku mluvčí společnosti Eva Karasová.

Dodržování kvality a čerstvosti potravin je podle ní jednou z klíčových priorit firmy. „Z tohoto důvodu provádíme několikastupňovou kontrolu kvality a zároveň pravidelně kontrolujeme čerstvost zboží na obchodech, tj. pravidelně sledujeme data použitelnosti a minimální trvanlivosti a zboží vyřazujeme. Na základě vlastních interních předpisů neprodáváme ani výrobky s prošlým datem minimální trvanlivosti, i když legislativa za splnění určitých požadavků jejich prodej připouští,“ dodala mluvčí.