Návštěvníky si v prostorách muzea budou moci prohlédnout artefakty související se dvěma zásadními událostmi v lidském životě a seznámit se zvyky a tradicemi našich babiček.