Přesto je zřejmé, že postupný nástup jara je hlavním motivem tohoto času - jaro nyní stále silněji upevňuje své pozice v kalendáři i krajině, a občasné pěkné dny přímo vyzývají naše turisty i vyznavače rodinných vycházek a cyklovyjížděk k návštěvě probouzející se přírody.

Jak moudrost praví, každému co jeho jest, hlavně pobýt co nejvíce na svěžím jarním vzduchu. A jak tvrdí těch pár pranostik k závěru března, vše je už na nejlepší cestě - o dnešním svatém Kvirinu je prý teplo i ve stínu. A zítra, na samý závěr měsíce, o svaté Albíně (31.3.) je už u nás po zimě, a to jak z astronomického, tak snad i z meteorologického hlediska. Ostatně řada teplotních rekordů již padla v předchozích týdnech i měsících, ale bůh suď, co na nás budoucí čas aprílový chystá.

Víkendový výšlap k Českému lesu

Bláto sem, bláto tam,, právě nyní přichází ten pravý čas vydat se s odhodláním do zákoutí někde na úpatí Českého lesa, pěkných míst je tu na výběr. Při výšlapech do hlubších partií pohraničního hvozdu nezapomeňme na turistickou mapu Český les-sever; na začátku sezóny také připomínáme, že již nyní je třeba se chránit před klíšťaty, žihadly včel a vos i nebezpečím pylových alergií. To abychom si mohli v klidu vychutnat poklid na lesních cestách, první nesmělé květy violek a podbělu v příkopech, i sílící jásot ptactva v korunách stromů.

V čase nového jara chceme vás pozvat do pohledné krajiny na rozhraní Tachovské brázdy a Českého lesa, zhruba v polovině vzdálenosti mezi Tachovem a Přimdou - právě tady leží v mírně zvlněné krajině méně nápadná ves, zvaná Nové Sedliště (něm. Neusedlisch). Spolu s poli, lesíky a pastevními areály leží tu při Staromlýnském potoce oka několika středně velkých rybníků, u obce Polní a Staromlýnský, nad ním Novomlýnský, zvaný lidově Labuťák; menší vodní plochy jsou severním směrem k Úšavě, inu vody se zdá být na zdejším úpatí Českého lesa vcelku dost. Západně od Nového Sedliště otevírá se přes sníženinu výhled ke zdejší skupině vrchů Českého lesa, od Václavského kopce (675 m n.m.) ke Strážnému a Slepičímu vrchu.

Z historie Nového Sedliště

O historii Nového Sedliště informuje průvodce Český les - Tachovsko č. 2. Prvně je toto Sedliště připomínáno r. 1427, a pro odlišení od nedalekého staršího a většího Starého Sedliště v sousedství je nazýváno Novým. Od svého založení byl tu samostatný statek, ve vlastnictví různých šlechtických rodin. Bývalé panské sídlo v podobě tvrzi stávalo na ostrůvku v rybníce. Za třicetileté války byla celá ves vypálena, včetně kostela Nejsvětější trojice. Za sklářského podnikatele F. Kollera byl v r. 1792 vystavěn v Novém Sedlišti barokní zámeček, s menším parkem anglického stylu.

Před půlí 20. stol. mělo N. Sedliště 552 obyvatel a 124 domů, dnešní stav je i zde poněkud nižší. Postupně se daří opravovat jednotlivé domy, vznikají i nové stavby. V obci působí hasiči, ekonomická činnost se soustřeďuje za budovou zámečku. Dříve bývalo Nové Sedliště sídlem početné židovské komunity, jak o tom svědčí starý židovský hřbitov při západním okraji obce. Nejstarší náhrobníky zde pochází z 18. stol; židovská čtvrť se synagogou zanikla beze stopy.

Od stromořadí bříz k lesní školce

Asfaltová silnička kolem kostela vede březovou alejí k blízkému lesu, kde stojí obnovený křížek a za ním odpočinkový altán pro turisty. Vlevo lze se vydat k chovatelským ohradám a novým rybníčkům a poté projít lesem až třeba k bývalému Pořejovu. Vpravo můžeme zamířit kolem lesní školky k budově zdejší hájovny a poté pokračovat kolem studánky u lesní křižovatky směrem k východu z lesa, odkud již vidíme střechy Maršových Chodů a Částkova.

Ano, dnešní výšlap stál určitě za to, a zdejší jarní krajina pod Českým lesem také. Nu a sem tam ta trocha bláta naši jarní náladu neporazí.

PAVEL NOVÝ