A že jsme se po roce opět dočkali a počasí nás zahrnuje hlavně svou přízní, není už na co čekat. Ano, školní rok včera skončil a zítra se uzavře i měsíc červen. Příští týden bude již ve znamení sedmého měsíce roku, co má název červenec. Ten patří k nejteplejším a tudíž i nejoblíbenějším.

Takže pospíchejme, dne už nyní po slunovratu ubývá, a to každý den zhruba o minutu, ale naopak horka přibývá, jak jsme si to přáli. Čas nastupujícího léta patří letním táborům a dovoleným v tuzemsku i za hranicemi všedních dnů. Je třeba užít si letního povětří, večerů s kytarou u ohně, i vůně grilovaných pochoutek, protože jak známo léto v Čechách má své vrtochy a pospíchá tempem nadmíru rychlým.

Od počasí po nečasí?

Ve světě pranostik kupodivu zjišťujeme, že první prázdninový měsíc má nejméně povětrnostních rčení z celého roku; inu, člověk venkovský měl v tomto čase plno starostí, od senoseče po práce na polích, nebyl čas mudrovat nad stavem oblohy, zvláště když se nad hlavou kupily mraky z nejčernějších a začínalo blýskat. Zkrátka - počátek července může ještě být v zajetí medardovské čtyřicítky, navíc tento měsíc nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice - taková je pravdivá charakteristika červencového počasí.

Takže alespoň pár osvědčených rad pro nejbližší období, ve kterém je deštivé nadělení shůry ověřenou samozřejmostí. Když slunce již od rána doslova peče - déšť poteče, což je projevem letních bouřek z horka. Prší-li v den Panny Marie Navštívení (2.7.), tak dešťů máme bez konce. Déšť na Prokopa (4.7.) - shnije mandel i kopa, tedy obilí i seno. A když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje - čili v červenci do košile rozdělej se, a v prosinci po uši oděj se !

Malebná krajina při okraji Borska

close Tachovská část Sedmihoří u Darmyšle. info Zdroj: P. Nový zoom_in Tam, kde se zelená krajina rybníků a druhdy hrnčířů na jihovýchodním okraji Borska střetává s vedlejším Horšovotýnskem, jsme pojednou překvapeni nápadným shlukem lesnatých vrchů, co tu znenadání vystupuje v jinak přehledné pahorkatině pod Českým lesem. Máme na mysli území zvané Sedmihoří, co zde do tvaru podkovy obepíná několika desítkami větších i menších vrchů vnitřní zadumanou Mezholezskou kotlinu, uzavřenou stejnojmenným rybníkem.

Právě na začátku léta chceme vás pozvat k návštěvě tohoto svérázného území, které zde tvoří přírodní park mimořádných a neopakovatelných kvalit, s řadou přírodních zajímavostí i památek rázu historického. Po obvodu celku jsou navíc roztroušeny malebné obce s připomínkami vesnické architektury i minulého života. Připomeňme si třeba Racov s nápadným kostelem, nedaleko ležící Staré Sedlo s připomínkou Švamberků, či ves Darmyšl s barokním špýcharem. Také obec Prostiboř s původním hradem na ostrožně nad Úhlavkou, později přestavěným na zámek zvaný Kopec.

Sedmihoří - království vrchů, skal a borovic

Celé Sedmihoří je žulovým celkem s převažujícími borovými lesy, podél pěších tras a cest jsou tu nápadná seskupení skal, balvanů a kamenných moří. Časté jsou mrazové sruby, vidět tu lze i skalní ucho a další rarity. Na Malém a Velkém Chlumu nad Darmyšlí stávala kdysi lidská hradiska; už v pravěku se tu na potocích rýžoval cín. Nalezené zlomky keramiky jsou hlavně z období starých mohylových kultur.

Pod nejvyšším Racovským vrchem (619 m n.m.) lze dojít po zelené ke shluku kamenných mís před hájovnou Sedmihoří, pod ní se ukrývají záhadné kruhy po zaniklých rybnících. Z lesního rozcestí pod Rybničným vrchem můžeme zabočit ke známému balvanu U ručiček, s něm. nápisem „vítejte“ a letopočtem 1776.

Takže hodně zážitků při pochůzkách tajemným Sedmihořím v čase, kdy u pěšin už červenají první lesní jahody, pod Vačinou si hejna špačků pochutnávají na rudých třešních, a skalní obři ve svazích jsou po polednách rozpálení horkem. Půvabné Sedmihoří tak zahajuje letošní letní představení zdejšího přírodního amfiteátru.

Pavel Nový