Pokud chcete navštívit místní starý židovský hřbitov, musíte na chvíli sejít z turistické stezky směrem na západ. Na místě narazíte na zhruba 250 náhrobků v různém stavu zachovalosti, a pokud budete mít štěstí, tak se na vás přijde podívat liška. Její návštěva nejspíš není ojedinělá. „Jo liška, ta tu chodí po vesnici a okolí normálně,“ usmála se našemu překvapení jedna z místních obyvatelek.

Kousek od hřbitova na konci obce stojí kostel Nejsvětější Trojice, který byl zbudován v roce 1581 a za třicetileté války pak zase vypálen. K jeho obnově došlo na konci 18. století. Na vratech dodnes visí cedule, že zde probíhaly stavební práce také v letech 2010-2011. Znát je to i na samotném kostele, tři okna jsou vyměněna, nicméně v posledních letech se oprava zastavila. Při nahlédnutí přes mříže spodních nezasklených oken dovnitř je patrné, že stavební práce probíhaly i uvnitř kostela. Při procházení okolo stavby dbejte opatrnosti, neboť snadno můžete propadnout do nezakryté hrobky. Pokud už budete u kostela, neváhejte se projít v okolí, příroda je zde skutečně krásná.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Na samotné návsi Nového Sedliště vás jistě zaujme budova pozdně barokního zámku, který byl založen koncem osmnáctého století podnikatelem Františkem Kollerem. Zámecký areál je chráněný jako kulturní památka, je v soukromém vlastnictví, kochat pohledem se tedy můžete jen zvenčí.