Snad nejpopulárnějším z hlediska pranostik je v listopadu den svatého Martina (11.11.) - na něj prý bývá dobrá peřina, také se kouřívá z komína. Když svatý Martin přijede na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Přijede-li na šedém z mlhy, bude zima střídavá; přijede-li na žlutém, přijde tuhá a suchá zima. Jaký den svatého Martina, taková též bude zima.

Z množství lidových povětrnostních rčení jsou přitom nejpopulárnější ta, která se vztahují k prvnímu sněžení či sněhu. Ten většinou nemívá dlouhého trvání, také Martinův led bude vodou hned. Je-li na Martina ve dne v noci oblačno, tedy bude nestálá zima; když je na něj jasno a čisto následuje tuhá zima. Po svatém Martině už zima nežertuje; přichází sníh i mráz kvaltem – toto je jedno z nejstarších martinských pořekadel. Konečně po půli listopadu, na svatého Otomara (16.11.) neuvidíš komára, neboť v tuto dobu obvykle mrzne. Tak či onak musíme už při turistických vycházkách či cyklovyjížďkách počítat s počasím méně vstřícným, často i málo vlídným.Dnes se vydáme do venkovské krajiny ve sníženině tzv. Tachovské brázdy, oplývající zemědělskými lány, rybníky a menšími lesními celky.

Ve zdejších vlídných končinách tachovských leží hned tři místa zvaná Jadruž. Patří mezi vsi, uchovávající stále některé skvosty vesnické architektury, kamenné památky i poklidnější ráz venkovského života. JADRUŽ – ves založená u Stráže, přístupná silnicí z Malých Dvorců. Je zmiňována mezi pěti chodskými vesnicemi, které podléhaly purkrabímu z hradu Přimda. Má malebnou kruhovou náves s rybníčky a drobnou kapli sv. Václava. Potěší zde pěkně opravené usedlosti, sochy a kříže od lidových kameníků; ještě v 19. století pěstovala se tu u chalup vinná réva. Nad obcí stával kostel sv. Štěpána, který na počátku 19. století vyhořel od blesku a znovu byl poškozen v r. 1945; dnes ze svatyně zbývá základové zdivo.

DOLNÍ JADRUŽ – leží spolu s Horní Jadruží na silnici mezi Planou a Chodským Újezdem, kdysi byla zvána Jadruží Českou. Na její návsi stojí prořídlé řady velkých statků s klenutými vjezdy, některé usedlosti jsou rekonstruované. Uprostřed zahlédneme u silnice pseudogotickou kapli a poblíž pomník obětem 2. světové války. Zajímavé je, že k Dolní Jadruži kdysi patřila samota Karolinenhof, dnešní Karlín, který posléze splynul s okrajovými částmi Plané.

HORNÍ JADRUŽ – rozkládá se blíže k Chodskému Újezdu a je podle některých pramenů vsí mladší, je také o něco menší než sousední Dolní Jadruž. Horní Jadruž působí velmi pohledně hlavně ve své střední a dolní části s honosnými selskými statky ad. památkami lidové architektury, z nichž je zvl. cenný zdejší kamenný patrový špýchar.

Je tu i řada drobných památek v podobě soch a křížů, pocházejících od kameníka G. Böhma.Jde-li husa o Martinu po ledě, bude se po něm jistě dlouho koupat; příští rok potom dlouhé léto bude. Zájem starých hospodářů o husy měl své důvody, nejraději totiž určovali charakter budoucí zimy bez pozorování počasí a bez přístrojů, a sice podle voňavé martinské husí pečínky.

Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti a poznáš, jaká zima se přihostí. Při martinském obědě dostával vždy nejmladší pomocník hospodáře husí křídlo, to aby při práci lítal; starší pomocník obdržel stehno a hospodář sám si ponechával kobylku, tedy část hrudní kosti. Ovšem průpovídky o martinské huse jsou nejednotné a hlavně vedené snahou dostat se k její opečené kobylce; mají také spíše pověrečný ráz. Ale v našich Jadružích nebude určitě v těchto časech o husí pochoutku nouze, jak o tom svědčí pohled na kejhající osazenstvo návesních rybníčků.