„Od roku 2001 zdejší louky pravidelně kosíme, vyřezáváme náletové dřeviny, likvidujeme invazní rostliny a na některých místech narušujeme travní drn. Již několik let tuto péči financujeme z evropských zdrojů – z Operačního programu Životní prostředí. Domníváme se, že všivcům prospěla zejména pastva jaků, kterou zde od roku 2021 zajišťuje ČSOP Libosváry,“ popisuje Markéta Kašparová, botanička z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na téměř 80 hektarech národní přírodní památky Na požárech se nachází stovky druhů rostlin a živočichů. Řada z nich je vzácných a chráněných.

„Ukazuje se, že péče o národní přírodní památku Na požárech má smysl. Rok od roku roste druhová rozmanitost a zvětšují se populace populace chráněných druhů rostlin a živočichů. Péče prospívá třeba orchideji prstnatci májovému, masožravé rosnatce okrouhlolisté nebo vrbě borůvkovité, která v České republice roste na pouhých čtyřech místech. Daří se zde také motýlu perleťovci severnímu, mravenci rašelinnému nebo i nově objevenému druhu lokality střevlíku Ménétriésovu,“ dodává Markéta Kašparová.