„Před dvěma lety jsme kroužkovali labutě na rybníce v Labuti. Tenkrát se tam vyskytovalo sto ptáků, podařilo se nám okroužkovat čtyřicet z nich. V současné době se vyskytují na Jemnickém rybníce. Mají potřebu přepeřit, tak se slétnou na jednom rybníce. Je to výhodou pro ornitology. Jelikož nemůžou lítat, snadno se odchytí a okroužkují. Před dvěma lety na Labuťském rybníce jsme dělali i testy na ptačí chřipku, všechny testy byly negativní," říká ornitolog Karel Makoň.

Rybníky v okolí Tisové patří již několik let do chráněných a jsou přírodní památkou. Soustava Tisovské rybníky je 18 větších a středních rybníků ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Jádro tvoří pět velkých rybničních nádrží. Jsou jimi Andělský, Dlouhý, Borský, Jemnický velký a Podvesný.

Z živočichů jsou bezesporu nejvýznamnější vodní ptáci.

Vedle toho se občas objeví i druhy vzácnější jako je potápka černokrká, čírka obecná a modrá, lžičák pestrý, moták pochop, rákosník proužkovaný, moudivláček lužní, v poslední době i slavík modráček a sýkořice vousatá.