Zástupci města Přimda a partnerského Pfreimdu z bavorské strany se sešli v Přimdě, aby zde stvrdili přátelství vysazením nových sazenic stromů. „Volba padla na tisy červené, a to především proto, že jsou to dřeviny, které se dříve v našich lesích vyskytovaly běžně, dnes už jsou ale k vidění velmi zřídka. Bývalý starosta Pfreimdu Arnold Kimmerl je stejně jako já původním povoláním lesník a podařilo se mu z tisu červeného vypěstovat sazenice. Devět z nich se rozhodl věnovat Přimdě na stvrzení našeho přátelství,“ řekl Tachovskému deníku místostarosta Přimdy Jiří Kadera.

Zástupci města Přimdy a Pfreimdu se v sobotu sešli, aby zasázeli sazenice tisu červeného.

Komorní setkání zástupců obou měst se uskutečnilo v sobotu dopoledne u kaple Panny Marie, nad hotelem Kolowrat. „Se zástupci z německé strany jsme se sešli před naším městským úřadem, kam jsme je pozvali na přátelské povídání. Součástí setkání byla také prohlídka právě probíhajících investičních akcí v Přimdě. Poté jsme přešli ke kapličce Panny Marie, kde jsme vysadili šest tisů, další tři jsme vysadili u bývalé šibenice,“ vysvětlil dále místostarosta.

Zástupci partnerského města Pfreimd se po zasázení stromků odebrali spolu se svými přimdskými kolegy do regionálního muzea v Přimdě. Zde si prohlédli vystavené exponáty, o které se stará přimdský obyvatel a patriot Josef Rídl. Vysazené stromky tisu červeného teď čeká přizpůsobení se novým podmínkám. Za dvacet až třicet let by mohly zdobit blízké okolí kapličky a šibeničního vrchu. „Zalévat stromky potřeba není. Každému stromku jsme ale dali kolem pletivo, které ho chrání před poničením, nebo okusem zvěří,“ uzavřel Jiří Kadera.