Jindy opuštěný kostelík Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře rozezněly v neděli v podvečer zvuky didgeridoo, původem australského dechového hudebního nástroje, který na koncertě představil český průkopník hry na tento nástroj Ondřej Smeykal. Za doprovodu perkusionisty Pavla Plánky znělo didgeridoo v prostorách kostela téměř dvě hodiny. Netradiční koncert, s jehož nápadem přišla Hana Štollová, připravila firma Kermi za podpory města Stříbra. Přitáhl pozornost více než 150 diváků.

Na akci dorazilo mnoho návštěvníků, kteří didgeridoo slyšeli vůbec poprvé v životě. Ondřej Smeykal proto věnoval čas i představení tohoto neobvyklého nástroje a vysvětlení techniky hraní. „Didgeridoo pochází ze severní Austrálie. Je to tradiční nástroj domorodých kmenů, údajně starý více než 40 000 let. Bylo objeveno v dutinách stromů eukalyptu, které vyžírali termiti. Domorodci duté větve vyčistili, včelím voskem vyplnili díry po termitech a chvěním rtů a dechem nástroj rozezněli. Didgeridoo je tak v podstatě jakýmsi zesilovačem lidských zvuků a na tomto principu funguje dodnes." Smeykal zahrál na koncertě nejen na dva klasické dřevěné nástroje, ale k vidění a poslechu byl i unikátní skleněný kousek, který byl pro umělce zhotoven ve sklárně Bořka Šípka.

Benefiční koncert byl další z dobročinných akcí, která vzešla z aktivit uvedené stříbrské firmy, jež před několika lety pod vedením Milana Štolla začala pořádat kulturní akce za účelem zisku financí pro mateřské školky.

Současné vedení firmy v těchto aktivitách nadále pokračuje a ve spolupráci s vedením města podporuje řadu kulturních aktivit na Stříbrsku. Tentokráte se finanční podpory dočkali pro změnu nejstarší občané města Stříbra.
K předání výtěžku z koncertu dojde v prostorách Městského úřadu ve Stříbře. Vybrané finance budou využity na vylepšení vybavení a na provoz stříbrského Klubu důchodců.

Sandra Štollová