Objekt je podle informací, které zveřejnil starosta obce Karel Týzl v aktuálním čísle zpravodaje, už přibližně dvacet let vytápěn tepelným čerpadlem. „Aktuální technický stav tohoto zařízení je již nevyhovující a značně poruchový,“ uvedl ve svém příspěvku starosta.

Podle údajů, které obec obdržela od servisní firmy, by se předběžné náklady na rekonstrukci tepelného čerpadla a systému vytápění domu s pečovatelskou službou pohybovaly odhadem v rozmezí od čtyř do čtyř a půl milionu korun. To je podle vedení obce příliš vysoká částka.

„V současné době se tedy budou prověřovat všechny varianty technického řešení, které přicházejí v úvahu,“ informoval dále konstantinolázeňský starosta.

Vyloučit podle něj ani nelze celkovou změnu technologie vytápění celého areálu domu s pečovatelskou službou. K možnostem, které se budou prověřovat po technické i finanční stránce, patří například přestavba na vytápění plynem nebo elektřinou.