V rámci mediace zprostředkovává řešení problémů mezi pachatelem a poškozeným v rámci trestního řízení.

Domácí vězení je jeden z nejzajímavějších trestů. Odsouzený ve výkonu domácího vězení má zpřísněný režim, a také přesně stanovené hodiny a časy, kdy musí být doma. V současné době jsou na okrese čtyři domácí vězni, které kontroluje právě PMS. „Děláme namátkové kontroly ve chvíli, kdy má odsouzený doma být. Kontroly jsou namátkové a předem neohlášené," řekla Deníku Andrea Vávrová z Probační a mediační služby.

Člověk s trestem žije normální život a plní si svoje povinnosti, jako že chodí do práce nebo pravidelně k lékaři. Musí ale vše doložit písemnou smlouvou nebo potvrzením.

„Pokud chci za zábavou, jako například fitnes centrum v čase, kdy mám být doma a tak, mám smůlu, jsem v trestu. Zohledňují se bohoslužby kvůli náboženskému vyznání," poznamenala Kateřina Pudilová z Probační a mediační služby.

Domácí vězení se dá nalinkovat předtím, než je trest stanovený. Jako například, když má odsouzený ob víkend dítě v péči, může jít třeba ven na dvě hodiny, když má být zrovna doma v trestu. Jde o udělenou výjimku.

Když to odsouzený poruší, hned hlásíme soudu porušení podmínek a ten ho může potrestat tím, že ho promění na trest nepodmíněný a může jít do vězení. Když jde člověk nečekaně na pohotovost, musí to doložit dokumentem od lékaře. V takovém případě se nemusí bát, že půjde o nějaký malér. V loňském roce PMS evidovala devět lidí s uloženým trestem domácího vězení, především mužů.

„Dohled trestu se dopředu nemusí hlásit a kontroly jsou namátkové. Trest ve výkonu domácího vězení si musí odsouzený zaplatit. Výkon trestu stojí odsouzeného padesát korun na den, které zaplatí po skončení trestu," objasnil Zdeněk Hrečin.

Když má odsouzený v trestu domácího vězení uloženou povinnost o omezení alkoholu nebo drog, musí ji dodržovat.

„V takovém případě máme právo dělat namátkové testy na drogy a alkohol. Když odmítne, udělá se záznam a je o tom informován soud. Před trestem totiž odsouzený dává slib, kde se zavazuje, že bude plnit podmínky trestu domácího vězení," poznamenal Hrečin.

Odsouzení v trestu domácího vězení nejsou označeni elektronickým náramkem, jako je tomu v amerických filmech. O elektronickém monitoringu se uvažuje.

Dalším zajímavým tématem a náplní práce pracovníků jsou obecně prospěšné práce. „Odsouzený má povinnost ve svém volném čase a bezplatně vykonat počet uložených hodin. A to v rozsahu padesát až tři sta hodin, „ seznámila nás Kateřina Pudilová.

Poskytovatelé jsou předem domluveni. Odsouzený si může vybrat ze seznamu poskytovatelů. „Zohledňujeme zaměstnání a zdravotní stav. Zkompletujeme požadavky poskytovatelů a situaci odsouzeného. Poskytovatelé můžou říct ne a mohou si předem s odsouzeným promluvit a seznámit se s ním a jeho seznámit s prací, kterou bude vykonávat, což je příjemné a vhodné pro všechny strany," řekla Andrea Vávrová.

Velkou povinností odsouzeného je spolupracovat s probačním úředníkem a podílet se na přípravě podkladů pro soud a v průběhu trestu včas informovat o jakýchkoliv změnách. Zákonná lhůta na odpracování je dva roky. Zohledňuje se lhůta dohodnutá mezi poskytovatelem a odsouzeným, která to upřesňuje.

„Podle dohody víme, kdy člověk trest vykonává a můžeme udělat namátkovou kontrolu a pokud soud nařídí, můžeme mu udělat namátkový test," poznamenal Hrečin.

Přeměna trestu v případě jeho nevykonání je jedna hodina jedním dnem ve výkonu trestu. Většina odsouzených, ale svůj trest vykoná.

„Pokud bude odsouzený řádně pracovat, ale ukradne například frézu, dokázal, že nevede řádný život a soud mu může trest přeměnit za to že nevede řádný život," dodala Pudilová.

Ve výjimečných případech může soud přeměnit trest veřejně prospěšné práce na trest domácího vězení.