Po mlýnech přímo na řece Mži, které popisuje první díl, a podobných stavbách na levostranných přítocích této řeky, se třetí díl věnuje vodním provozům na pravostranných přítocích řeky Mže. Kromě toho popisuje mlýny, která stávaly či stojí na vodních tocích pramenících v Českém lese. Autory reprezentativní publikace jsou Zdeněk Procházka a Miroslav Vetrák.