Teprve koncem 19. století začali lidé horu využívat jako zdroj nerostných surovin – lomového kamene. Kvalitního čediče dokázali vytěžit až 12000 tun ročně a zaměstnáno zde bylo na 100 dělníků. Těžba likvidující kopec se zastavila v roce 1997 a dnes je zatopený lom využíván k rekreaci a nechá nahlédnout do nitra hory.

Zdroj: Youtube

Každý rok na jaře pak v horních partiích hory rozkvétá lipový dubový a habrový les, a kvete do léta. Květy pak obsadí pestrobarevní motýli.