Už od ranních hodin se scházeli tatínkové, maminky a blízcí příbuzní i přátelé. Lavice modlitebny se zaplnily a úderem osmé hodiny farář Luděk Korpa z Českobratrské církve evangelické přivítal všechny přítomné a mohl začít vlastní akt křtu, kterému předcházel proslov, zpěv písní i modlitby.

Nově pokřtění jsou Pavlíček Šulan narozený přímo v Lestkově 8. března rodičům Janě Feldweber a Pavlu Šulanovi. Jindříšek Petrák narozený 16. května v Plzni, rodičům Evě a Radkovi Petrákovým a Eliška Petráková, která se narodila 14. června v Plzni rodičům Editě a Martinovi Petrákovým. Zajímavostí je, že všichni tři tatínkové jsou bratři, mají stejnou matku.

Letos jde v Lestkově o čtvrtý křest. „Ale tři miminka najednou, to je rekord," pousmál se farář. Křest je jednou ze zásadních věcí, kterou přijali podle tradice. „Jde o ustanovení od Ježíše Krista, syna Boha, a má spoustu rozměrů. Jedním z rozměrů je, že jde o vstup do společenství církve. Ne do nějaké konkrétní, ale do církve jako celku," přiblížil podstatu křtu farář Korpa.

Církev tak navazuje na židovství na dobu Starého zákona, což předcházelo křesťanství. „Tradice sahá hluboko do minulosti, praktikovali ji už Židé. Voda křtu je symbolika. Liší se podle tradice zda jde o pokropení, polití nebo ponoření. U nás většinou křtíme politím, takto to bude i dnes," řekl Deníku farář před křtem.

Církev takto křtí malé děti i dospělé. Oproti dospělým se za děti zavazují rodiče, že je povedou cestou ke Kristu. „Až díte vyroste a stane se dospělým člověkem, dochází k potvrzování křtu. V katolické církvi se tomu říká biřmování a u nás je to takzvaná konfirmace.Člověk tím potvrdí rozhodnutí rodičů," vysvětlil dále farář.