Tři objekty plné marihuany, nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a řízení motorových vozidel pod vlivem drog. Také takové bylo Tachovsko v roce 2009. Do boje s drogovou problematikou se dali policisté, kriminalisté a také pracovníci kontaktního centra. Zřejmou novinkou je i možnost upozornit policii na pochybné existence skrytě prostřednictvím elektronické pošty.

Loni šetřili kriminalisté na Tachovsku 14 skutků, které byly kvalifikovány jako trestný čin nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. „Z toho bylo objasněno třináct případů, přičemž bylo čtrnáct osob trestně stíháno,“ uvedla mluvčí tachovských policistů Dagmar Jersáková. Na Tachovsku se na trestné činnosti podíleli také cizinci. Policie odhalila i pěstírny marihuany. „Kriminalisté při odhalování trestné činnosti zjistili tři objekty, ve kterých nalezli rostliny konopí pěstované a určené k následné distribuci,“ pokračovala ve výčtu policejní mluvčí.

Zfetovaného řidiče odhalí test

Drzost některých řidičů zřejmě nezná mezí, a tak někteří usedají za volant ovlivněni návykovou látkou. „Při dopravních kontrolách či nehodách policisté zjistili celkem osmnáct řidičů, kteří řídili vozidlo pod vlivem drog. Z těchto případů bylo čtrnáct skutků kvalifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky a čtyři skutky byly kvalifikovány jako přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,“ konstatovala Jersáková.

Řidiči si mohou být jistí, že pro policii není problém odhalit, zda jsou pod vlivem drogy. Pomáhá jim k tomu speciální test. „S jeho pomocí lze u kontrolovaného řidiče během několika málo minut zjistit, zda před jízdou užil nějakou drogu. Test, který mají policisté k dispozici, dokáže detekovat pět druhů omamných látek,“ vysvětlila mluvčí tachovských policistů. Ale do jaké míry je člověk drogou ovlivněn, ukáže až lékařské vyšetření a rozbor odebraného vzorku krve.

Drogová kriminalita poklesla

Za jistý úspěch je možné považovat meziroční pokles počtu trestných činů, které byly kvalifikovány jako trestný čin nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Předloni kriminalisté evidovali těchto případů 23, tedy o 9 více než v roce 2009. „Z těchto dvaceti tří případů jich kriminalisté objasnili devatenáct a trestně stíháno bylo devatenáct osob,“ dodala Jersáková.

Statistické údaje sice hovoří o poklesu deliktů spáchaných v souvislosti s drogami, podle policistů je ale nutné další preventivní působení, už proto, že s drogou do styku přichází stále mladší děti. „Dalším nepříjemným faktorem je i to, že řada případů v souvislosti s užíváním drog zůstane skryta a zákonem nepotrestána, a to i přes veškerou snahu policie. V rámci preventivního působení nabízí policie školským zařízením besedy pro žáky i jejich rodiče,“ poukázala na možnost Jersáková, která upozornila na projekt, jehož realizace by se měla uskutečnit během několika měsíců v Tachově pod názvem Plzeňský kraj – bezpečný kraj: „Tento projekt, který vyplynul z Deklarace o vzájemné koordinaci a spolupráci v oblasti bezpečnosti uzavřené mezi zástupci Plzeňského kraje a Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, bude postupně zaváděn i do dalších vybraných obcí Tachovska.“

Udejte podezřelé chování, skrytě

Policie přichází i s možností upozornit na podezřelé chování, a to skrytě. „Pro veřejnost je k dispozici e-mailová adresa, na kterou mohou občané anonymně sdělovat svá podezření v souvislosti s případnou výrobou či distribucí drog,“ dodala mluvčí s tím, že adresu pcrortc@mvcr.cz mohou samozřejmě využít i k jiným sdělením či dotazům, na které bude policie příslušným způsobem reagovat. To vítá také vedoucí K-centra v Tachově David Klaus. „Já bych rád represivní složky podpořil v jejich práci. Myslím, že je důležité odhalovat velkovýrobce a velkopěstitele. Dokážu si představit dealera, který se zaměří na prodej drog nezletilým dětem, pak jsem také pro, aby v tom mohli být občané nějak angažováni,“ vysvětlil.

K–centrum hlásí více návštěv

Oproti poklesu deliktů souvisejících s drogami evidovaných policií zaznamenali právě v K-centru Kotec v Tachově nárůst osob, které je kontaktovali. Roste návštěvnost K-centra. Ze 485 návštěv v roce 2008 na 900 návštěv v roce 2009. „Do toho nepočítám statistiku Terénního programu. Zde sledujeme mírný nárůst kontaktovaných osob ze šestasedmdesáti uživatelů drog v roce 2008 na devadesát sedm v roce 2009,“ informoval Deník Klaus. Důvody mohou být různé, i v personálním posílení Terénního programu a jeho rozšíření na nové lokality. Kromě Tachova, Boru, Stříbra, Plané a Chodové Plané se nyní terénní pracovníci objevují i ve Skviříně, Chodském Újezdě, Zadním Chodově, Rozvadově, Přimdě a Svaté Kateřině.

Kotec eviduje také případy, kdy osoba, která k nim chodí a oni se jí snaží pomoci, spáchá trestný čin. Podle vedoucího tachovského centra se to stává a není to nic neobvyklého. „S kriminalitou vzhledem k užívání drog počítáme. Evidujeme jen případy už řešené. Nechceme být klienty ale zatahováni do toho, co provádí nebo se chystají provést, tudíž se s nimi o tomto nebavíme,“ objasnil Klaus. I na pracovníky centra se totiž vztahuje ohlašovací povinnost, jako na každého občana. V případě, že něco jejich klienti spáchali a chtějí o tom s nimi mluvit, je to možné. „Pak musíme spolupracovat s policií,“ upřesnil myšlenku. Kotec spolupracuje s Probační a mediační službou, nabízí možnost výkonu trestu Obecně prospěšných prací klientům v K-centru. „Také v rámci soudního dohledu máme klienty, kteří ambulantně docházejí k tomu, abychom s nimi řešili jejich závislost,“ doplnil závěrem Klaus.