Na jejich stolech nechyběly vedle desek a fólií na dokument také květiny, čokolády a další dárky, které měli školáci připravené pro svoje třídní učitelky.

Prvňáky učí v Mánesově Eva Florusová a Pavlína Benediktová. Obě předstoupily před svoje žáky s úsměvy a dobrou náladou. „Máme moc šikovné děti. Po celý rok se snažily, aby měly vysvědčení pěkné,“ shodly se obě vyučující.

Ne všechny děti si ale odnášely samé jedničky. Přesto jich v obou třídách byla naprostá většina. „Vysvědčení se samými jedničkami je opravdu hodně, v tomhle věku je děti třeba ještě pochválit, je to pro ně motivace pro další práci,“ okomentovala třídní učitelka I.A Eva Florusová.

Její kolegyně v I.B rozdala samé jedničky prakticky dvěma třetinám svých žáků. „Po celý rok se děti hodně snažily, dělaly radost. A kromě vysvědčení řada z nich dostala i další pochvalné dokumenty,“ uvedla Pavlína Benediktová.

Žáci obou tříd si odnášeli v deskách také pochvalné listy, diplomy třeba za úspěchy v různých soutěžích. Odměňovali se také dobří čtenáři. V neposlední řadě dostali žáčci improvizovanou knížku formátu A4, která jim bude celý rok v první třídě připomínat – fotografiemi, obrázky a různými dalšími psanými i malovanými vzpomínkami.

Rozdávání vysvědčení v prvních třídách ZŠ Mánesova ve Stříbře se neobešlo bez emocí. „Já se bojím,“ řekl jeden z chlapců v I.B, když byl vyzván, aby si pro vysvědčení přišel k tabuli. „Není čeho,“ usmála se třídní učitelka. Na vysvědčení byly samé jedničky.

Se slzami se do lavice s vysvědčením posadila dívka v růžových šatech v I.A. Byly to naštěstí slzy radosti, také ona dostala samé jedničky.

Krátce před devátou hodinou děti třídy opustily a oběma učitelkám nastala starost, jak pobrat všechny obdržené květiny, čokolády, různé další dárky. A také vysvědčení. Od jednoho z žáků totiž obdržela třídní učitelka I.A vysvědčení. Stálo na něm: „Paní učitelko, děkuji za vše, co jste mě v letošním roce naučila. A také za trpělivost.“ Vysvědčení udělalo Evě Florusové, jak sama řekla, obrovskou radost.