Byly jimi soubor staré hudby Cavalla z Kladrub pěvecký sbor Cantus ze Stříbra. V jejich společném programu zazněly vánoční písně a hudba z barokních kancionálů.