Cestu na Tříkrálový koncert si našlo zhruba osmdesát posluchačů, kteří v neděli odpoledne zavítali do kostela sv. Máří Magdalény v Tachově. Přivítala je ředitelka Muzea Českého lesa, jehož budova s kostelem sousedí. „Na varhany zahraje Jana Vokatá a doprovázet ji bude Jan Jedlička. Přeji vám příjemný zážitek," řekla úvodem a dodala, že avizované promítání snímků kostela z Michalových Hor je přesunuto do refektáře muzea.

Po varhanním koncertu zazpívali a zahráli na rozloučenou s vánočním časem Vánočních muzikantů, příležitostného sdružení milovníků hudby.
Dobrovolné vstupné půjde na nutné opravy zmíněného kostela v Michalových Horách. Po hudební produkci došlo na komentované promítání fotografií kostela sv. Archanděla Michaela.

Návštěvníci měli v neděli také poslední možnost vidět Zellerův velkoplošný betlém, za nímž se opět na celý rok zavřou dveře.