Členové komisí posuzovali trofeje za uplynulou loveckou sezonu. „Přehlídka je pro celý okres a posuzují se trofeje za loveckou sezonu 2011, která vlastně skončila v prvních měsících letošního roku," upřesnil předseda Okresního mysliveckého spolku v Tachově Pavel Nečas s tím, že lovci přinášeli trofeje z 96 revírů, nacházejících se na území tachovského okresu.

„Není sice povinné, přinést trofej na přehlídku, nicméně mezi myslivci se to považuje za slušnost," uvedl dále Nečas. Celkem se v Chodském Újezdu sešlo několik set trofejí spárkaté zvěře (srnčí, jelena, daňka, muflona), černé zvěře, lišek, jezevců. Komise byly čtyři, z nich jedna posuzovala pouze trofeje jelena.

Nejzdařilejší trofeje obdržely medailové ocenění. „Nejvíce medailí jsme udělovali za trofeje jelena siky japonského, těch bylo osmnáct. Šest medailí získaly mufloní trofeje, po jedné pak srnec obecný, jezevec a liška," uvedl Deníku za posuzovatele Josef Červinka.