Dle informací, kterých se Deníku dostalo, vznikla výzdoba z iniciativy místních žen a dětí, které dýně společně vyrobily v rámci tvořivé dílny a následně je umístily u vchodu do kapličky. K nim se připojilo mnoho dalších místních obyvatel obce, kteří podobně vyzdobili svá obydlí.

Práci všech domácích tvůrců mnozí z příchozích náležitě ocenili. „Je to skvělý nápad, ta kaplička vypadá nádherně. K tomu ta světla na stromě před ní, opravdu se mi to moc líbí. Jednoduché a moc hezké, kéž by to bylo inspirací pro další obce,“ nešetřila slovy chvály paní Miroslava, která do vesničky v sobotu večer dorazila. „Máme upřímnou radost, že se v obci začíná něco podobného dít, že lidé mají o své bydliště skutečný zájem a dobrovolně ho takto hezky zvelebují,“ řekl Deníku starosta Trpíst Jaroslav Vrška.