„Obce nemají možnost počty přihlášených lidí regulovat. Nejvíce jich k nám padá ze správních řízení, kdy lidé dostanou od majitele nemovitosti výpověď z pronájmu nebo podnájmu a pokud se ve stanovené době nepřihlásí novou adresu, uděluje se pobyt na ohlašovně městského úřadu," řekla Tachovskému deníku pracovnice odboru vnitřních věcí na Městském úřadu v Tachově Hana Štruplová.

ZÁSILKA JE DORUČENÁ I PŘI NEVYZVEDNUTÍ

Především menší obce na Tachovsku ale za největší problém s tím spojený považují administrativu se správním řízením, na jehož konci je další číslo v seznamu papírově bydlících na úřadě. Hned v dalším kroku pak obce musí řešit doručování doporučených dopisů a zásilek. „Od nového roku platí novela zákona, která ukládá osobám s trvalým pobytem na ohlašovně vyzvednutí zásilky na podatelně a pokud si je nevyzvednou do deseti dnů, považuje se za doručenou. Pro nás se ale nic nezměnilo , pracovníci i dříve přijímali výzvy k převzetí a ty vyvěšují na úřední desce. Jsou občané, kteří si poštu pravidelně kontrolují a výzvy přebírají, mnoho jich ale není," uvedla dále Štruplová.

INSTITUT PŘECHODNÉHO POBYTU OBCÍM CHYBÍ

A právě administrativa a s tím spojené úkony, jako například ochrana osobních údajů zatěžuje především menší obce. „Nemůžu říct, že by nějak zásadně stoupl počet žadatelů o ubytování na ohlašovně. Spíš s tím máme nepřiměřeně moc práce a papírování. Na obci máme hlášeno přibližně dvacet osob a většinou jde o lidi, kteří bydleli v bytech. Po výpovědi z nájmu už jim ale majitel nemovitosti trvalý pobyt nepovolil. Mohl by to vyřešit institut přechodného pobytu, stále nemůžu pochopit proč je zrušený," řekla starostka obce Lestkov Renata Šilingová.

Podobný názor mají i v dalších oslovených obcích. „I u nás se jedná především o lidi z pronajímaných bytů. Majitelé většinou stávající nájemníky vystěhují a poté už jim neumožní trvalý pobyt. Nově je to už ošetřeno zákonem, nové nájemní smlouvy musí mít nájemníka uvedeného a musí mu být povoleno udělení trvalého pobytu. Dříve se tomu ale majitelé nemovitostí pochopitelně vyhýbali, je potom těžší při problémech nájemníky vystěhovat. Máme tu ale i podnikavé občany, kteří koupili nebo postavili bytovku a ubytovávají v ní cizince a nepřizpůsobivé. Ty nám pak hlásí na obecní úřad," řekl starosta obce Kokašice Václav Panoš.

NAROZENÍM DÍTĚ ZÍSKÁ POBYT NA ÚŘADU

Situací, které zapříčiní nutnost zřízení trvalého pobytu na úřadu je ale více a ne všichni se v jeho seznamu ocitnou dobrovolně. O trvalý pobyt na úřadě musí například požádat i cizinec, který zde žije dlouhodobě, má práci, získal státní občanství ale chybí mu vlastní bydlení. Podobně jsou na tom i ti, kteří se naopak ze zahraničí vrátili. „Zvláštní kapitolu hrají mladé ženy, které jsou hlášeny na ohlašovně městského úřadu. Pokud porodí dítě, trvalý pobyt se mu uděluje podle bydliště matky, takže v tomto případě na úřadě, bez toho, že by se to dalo jakkoliv ovlivnit. Počet lidí hlášených na ohlašovně městského úřadu se tedy zvyšuje i touto cestou," doplnila pracovnice Městského úřadu v Tachově.

Obce ani města na Tachovsku tedy ani do budoucna neočekávají razantní snížení počtu trvale přihlášených na ohlašovnách obecních nebo městských úřadů. Většina z nich se shodla na tom, že se jejich počty v poslední době ustálili oproti třeba době před třemi lety. Velkou šanci ovlivnit počet těchto lidí ale také nemají. „Občas na obec někdo přijde poptat se o možnostech trvalého pobytu na obci. Zabránit mu v tom sice nijak nemohu ale něco o tom vím a tak mu podrobně a důkladně vysvětlím, co to znamená pro obec nebo pro něj a ještě se mi nestalo, že by někdo přišel i podruhé," ukončila Renata Šilingová.

Jaroslava Hohlová