Cykloturisté i pěší mohou od loňského podzimu například využívat nově opravenou lesní cestu na jižním svahu pod Havranem, která navíc získala i nový živičný povrch. Další opravená cesta je z Ostrůvku ke Knížecímu stromu, cesta ze Zadních Milířů k Lesenským školkám. „Také cesta na Judasce, část cesty z Knížecí Hutě k rotě Vašíček, část cesty z Branky ke Kelerovu mlýnu a jiné. Drobnější opravy lesních cest pak probíhají průběžně na mnoha cestách v působnosti Lesní správy Přimda,“ sdělil Deníku technický pracovník pro stavební činnost Jan Kalser ze státního podniku Lesy České republiky s tím, že celkově vynaložili na zlepšení povrchů lesních cest v roce 2017 26 510 tis. korun. Lesní cesty opravují či rekonstruují celoplošnou opravou nebo v případě poškození podkladních vrstev, rekonstrukcí. A běžnou údržbou, kde jsou opravovány jednotlivé výtluky a prodlužuje se tím životnost. Při rekonstrukcích i opravách opravují nebo vyměňují i trubní propustky. „V loňském roce Lesní správa Přimda v oblasti Tachovska opravila nebo zrekonstruovala celoplošně 10,2 km lesních cest. U dalších přibližně 31 km lesních cest došlo menším opravám jednotlivých výtluků,“ doplnil Kalser a dodal: „Připravujeme rekonstrukci mostu pod vsí Oborou přes Sklářský potok.“

Nový altán

V loňském roce byla obnovena a vysvěcena zmiňovaná kaple sv. Anny za Zadními Milířemi a každoročně dochází i na údržbu stávajících objektů. Na letošek Lesní správa Přimda plánuje vybudovat altán za vsí Dlouhý Újezd v blízkosti židovského hřbitova. „Dále máme v úmyslu vyměnit již nevyhovující zastřešenou lavici při cestě z Lesné na Starou Knížecí Hut´v blízkosti chaty Randezvous za nový altán a připravujeme i opravu památníku, hrobu francouzského důstojníka z 18. století v lokalitě Pořejov. Dále budou opraveny zhruba 2 km lesní cesty vedoucí v trase cykloturistické cesty Branka,“ popsal nadcházející práce, které ocení turisté.

Vichřice Herwart

Letos správu čeká i likvidace následků vichřice, která se nad Tachovskem přehnala loni na konci října a v působnosti Lesní správy Přimda způsobila asi 21 tisíc kubických metrů polomů. „Nejvíce zasaženými lokalitami jsou Březí, Broumovsko, Chodovoplánsko, Plánsko a okolí Kosího potoka. Vlivem počasí, čerstvého mokrého sněhu a částečně i vichřicí Frederik z ledna letošního roku, připadlo ještě zhruba 10 tisíc kubíků nových polomů,“ poukázal Jan Kalser. Polomové dřevo je už z poloviny vytěženo a zpracováno.