Za doprovodu průvodce Karla Neubergera se účastníci vypravili do východní části revíru sv. Petra. O pochod projevilo zájem zhruba sedmdesát lidí. „Někteří k nám zabloudili z Plzně, někteří zase z Plané," upřesnil Neuberger.

Turisté se vydali od hornického skanzenu kolem Dlouhé žíly a štoly Michael, kolem bývalých mlýnů na řece Mži (posléze hamrů, úpraven rudy a nakonec malých vodních elektráren), přes Zýkovu lávku ke štolám Amáliiným. „Poté jsme se museli vrátit na pravou stranu řeky, kdy podél ní jsme kolem štoly Juda došli k chatové oblasti pod Vranovem. Zde jsme se pohybovali nad důlními prostory pěti štol Floriánů. Prošli jsme Vranovem, kde na konci obce po pravé straně směrem k železniční trati se v minulosti těžil výchoz sloje černého uhlí z nýřansko – heřmanské pánve," popsal trasu průvodce.

Další úsek vedl k obci Svinná, kde v lesíku nad obcí stával důl Evangelista. „V minulosti dosti rozfárané důlní dílo, paradoxně velmi opomíjeno a v mapách velmi málo značeno, mělo být propojeno severně se štolou Michael a východně se štolou Juda. Ale k tomuto propojení už nedošlo. Dále jsme si mohli vybrat několik variant, ale abychom nebyli tak rychle opět doma, rozhodli jsme se minout jámu Leo a vydali se ještě k vysílači s krásným rozhledem na staré město Stříbro," uvedl dále Neuberger.

Účastníci tak měli před sebou jámu Brokárna, byli na křížení s jámou Důvěra v Boha, komínem K 1112 a největším propadovým pásmem na stříbrských žilách. „Vlevo v remízku jsou bývalé jámy Barbora, Otto a Leopold, podfárané od řeky Mže štolou Franz Josef. Pomalu jsme se pak vraceli přes nově vybudovanou Křížovou cestu k hornickému skanzenu, kde nás čekalo teplé občerstvení," doplnil průvodce.

Účastníci pochodu ušli 13 kilometrů. Dokonce se i poté našli zájemci, kteří ještě navíc provedli průzkum štoly Prokop. Příští výšlap povede do revíru Všech svatých.