Dříve byla základní škola v budově hostince. Od roku 2001 se základní škola přestěhovala do školy mateřské. Jde o rodinnou školu pro každého žáka s ohledem na jeho možnosti, schopnosti, potřeby a osobní maximum. Školu otevřenou nápadům, dětem, rodičům i veřejnosti. Usilují o přátelskou a bezpečnou atmosféru, ke které napomáhá otevřená komunikace uvnitř i vně školy. Vytvářejí takové zázemí a podmínky, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznávaného a napomáhají učit žáky vytvářet si hezké vztahy k druhým lidem. Vedou žáky k odpovědnosti za své chování a učení. O chodu povypráví v rozhovoru ředitelka školy Jarmila Muchová.

Seznamte nás s vaší školou?

Jsme malotřídní škola, jejíž součástí je jedna třída mateřské školy a školní jídelna. Máme zde osmnáct dětí v mateřské škole a dvanáct dětí v základní škole, ve čtyřech ročnících. O chod školy se stará sedm zaměstnanců. Při výchově a vzdělávání dětí a žáků máme dostatek prostoru k tomu, abychom přihlíželi k jejich individuálním potřebám a zájmům.

Odkud k vám děti dojíždí?

Do školy dochází děti místní a ze Žebráků, v letošním roce i jedna holčička z Přimdy a dvojčata z Rozvadova. Děti, které sem chodí do mateřiny ve většině dochází i k nám do školy, ale jsou i děti, které si rodiče vozí do Tachova.

Zapojujete se do nějakých projektů?

Už druhý rok zde máme projekt s názvem Asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky. Vytipujeme si děti, které by asistenta mohly mít a na výuku mu ho přidělíme. Chodil k nám jeden žák z Německa, kterého jsme sem zapojili. Celkem zde máme asistenty dva. Jednoho ve škole a jednoho ve školce. Naše škola je zapojena do mnoha dalších projektů. Například Recyklohraní, aneb ukliďme si svět – zde jsme se v loňském roce umístili na druhém a třetím místě a získali finanční částku, za kterou jsme na konci roku jeli na školní výlet. V letošním roce plníme v rámci projektu spoustu zajímavých úkolů z oblasti třídění a recyklace odpadu, za které získáváme body. Za ty pak nakupujeme v recyklovaném obchůdku.

Projekt Mléko a ovoce do škol je u nás už také tradicí.

Pracujeme také s metodikami, které pro nás připravují kolegové z projektu Les ve škole, škola v lese.

Jak dětem asistentka pomáhá?

Věnuje se hlavně samotnému dítěti, ať dělá co dělá. Opravuje ho při mluvě, je s ním.

Z jakého důvodu nemáte pátou třídu?

Bohužel nemáme prostor. V letošním školním roce máme jen jednoho páťáka. Myslím si, že je pro to dítě lepší, když přestoupí do školy už v páté třídě. Když odchází do jiné školy do šestého ročníku, tak se musí sžít s více faktory – nová škola, druhý stupeň, nový kantor a noví spolužáci. Je to rozhodně lepší po stránce sociálního začlenění žáků.

Kam žáci přestupují?

Buď do Přimdy nebo do Tachova. Více dětí, ale dojíždí do Tachova.

Kolik dětí vám přišlo k zápisu?

Přišlo pět dětí do školy. Jedno dítě však bude mít určitě odklad, protože je to na něj moc brzy. Druhé dítě bude mít odklad možná, protože je jeden z rodičů Němec, takže je zde opět problém, že dítě umí napůl česky a napůl německy.

Máte velikou, vybavenou zahradu. Tu si obhospodařuje­te sami?

Staráme se o ní sami. Vybavení jsme ale zcela nepořizovali z vlastních zdrojů. To bylo hrazeno z Projektu Učíme se z přírody, přírodní školy, financované z Revolvingového fondu ministerstva prostředí. Máme zde bylinkovou spirálu, na které si pěstujeme různé bylinky, ty používáme v kuchyni. Zážitkovou stezku, kde jsou přírodniny jako mechy, kůra, kameny, šišky a další – děti si z předmětů staví, chodí stezkou se zavázanýma očima. Osadili jsme zde vrby, které jsou schválně osazené do spirály a děti jimi budou probíhat. V dolní části zahrady je týpí osázené vrbami, která slouží jako stinný prostor. Do projektu je zahrnutý zahradní nábytek, altán i malý králíček, který má vlastní výběh. Máme zde také placaté kameny na běhání, vyvýšený záhon, komposter, skleník, sud na vodu, tabuli na malování. Říká se, že děti na vesnicích vědí o přírodě vše, ale není to tak úplně pravda. Zeptejte se dětí, co je například obilí? My se na naší zahradě snažíme dětem některé věci z přírody co nejvíce přiblížit – setí, sázení, zdravé byliny, zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, všechno si tu pěstujeme. To samé je péče o zvířátko – děti si uvědomují každodenní starost o živého tvorečka oni se diví, že se o králíčka musí starat každý den. Na vesnicích už se tolik nehospodaří.

Máte zde tělocvičnu nebo družinu?

Cvičit chodíme do objektu bývalé školy, nyní je zde hospoda a v patře je sál a tělocvična. Družinu nemáme, ale budeme znovu obnovovat. Rodiče jsou čím dál tím více zaměstnaní a odpolední vzdělávání, hlídání potřebují. My jsme družinu v roce 2008 vyřadili z rejstříku škol a teď zjišťujeme, že je potřeba. Takže se snažíme rodičům vyhovět. Družinu tedy nemáme, ale už třetím rokem děti hlídáme formou kroužku. S tím, že všechno hradí obec.

Jaké kroužky dětem nabízíte?

Kroužek zdravovědy, vaření, ručních prací, hudební. Vy nejen, že se snažíte sžít s přírodou, ale snažíte se i zdravě jíst. Je to tak?

Ano, naše paní kuchařka se snaží vařit zdravě, a to i z méně známých surovin. Vaří zde léta, dětem její jídlo chutná a navíc je velice učenlivá. Stravuje se u nás chlapec s bezlepkovou dietou. Snažíme se vyhovět i tomuto dítěti. S paní kuchařkou a chlapcovou babičkou jsme si sedly, pročetly jsme si, co tato dieta obnáší a podle toho mu vaříme.

Jak jsou na tom děti s prospěchem, když přestoupí do jiné školy na druhý stupeň?

S prospěchem jsou na tom výborně. Když dítě odejde s dvojkami, tak i tam má dvojky. Kdo se čtyřkami, má čtyřky dál. Když někomu něco nejde, tak si k dítěti sednete a vysvětlujete mu nebo ukazujete učivo do té doby, než to pochopí, protože na něj máte čas. Za ta léta, co pracuji, jsem dospěla k názoru, že známka v žákovské knížce neřekne žákovi a rodiči tolik, co slovní hodnocení nebo častější pohovor se zákonným zástupcem. Do žákovské knížky píšu známky jen velice zřídka, svou roli zde hrají také časové důvody v hodině. S tímto přístupem seznamuji rodiče na třídních schůzkách. Ve čtvrtletí a třičtvrtěletí dostanou žáci slovní hodnocení, které píšu na zvláštní list papíru nebo do žákovské knížky. Zde nepíšu český jazyk – pět. Ale slovně, co chci vyjádřit. Že například dítě nepochopilo předpony. Toto známka rodiči neřekne, neřekne jim ty konkrétní obtíže. Když je však s žákem problém v prospěchu, nečekám na žádnou schůzku, ale s rodiči jednám hned. To samé jsou poznámky. Ty my nepíšeme. Když napíšu – zlobí. Tak jsem jen napsala, že něco nezvládám. Tak dítě zaměstnám tak, aby nezlobilo.

Slyšeli jsme, že nedáváte dětem domácí úkoly. Je to pravda?

Písemné domácí úkoly zadáváme od pondělí do středy. Žáci vědí, že jejich každodenním úkolem je čtení. Vedeme je k tomu, aby četli, protože chtějí, ne protože musí. Když čtou, dozvídají se spoustu zajímavého. S četbou souvisí i některé dobrovolné domácí úkoly. Žáky určitě nebaví dělat shodné úkoly doma i ve škole. V posledních dnech měli například úkol Pohovoř s rodiči o velikonočních zvycích. Za nevypracovaný úkol žák známku nedostává. Jak může někdo dostat pětku za to, že nic nepřinesl?

Jak to vidíte se školou do budoucna?

U nás je dětí čím dál tím více, což je určitě dobře. Obec je nám velkou finanční oporou, tak si myslím že bychom vše mohli zvládnout. Trochu mě trápí častější obměna pedagogického sboru – hlavně v mateřské škole, ale i to snad už v letošním roce definitivně vyřešíme nástupem kvalifikované paní učitelky z Tachova.