„Nejčastěji lidé vysazují duby, javory a lípy. Mezi nejčastější sazeče patří spolky a obce, největší absolutní počet stromů si připsaly těžební společnosti v rámci rekultivace po těžbě. Celkově se nám sešlo přes 420 akcí, nejaktivnější sazeči co do počtu výsadeb jsou v Jihomoravském kraji,“ shrnuje Miroslav Kundrata, strategický ředitel Nadace Partnerství, která sázecí výzvu spustila.

V Plzeňském kraji se k sázení stromů přidalo na deset subjektů. Jeden z nich na Tachovsku. "K další obnově aleje vedoucí z obce k bývalé papírně u Kosího potoka přispěli zasazením dvaceti ovocných stromů dobrovolníci v obci Kořen. Akci Alejí není nikdy dost zorganizoval spolek Pomozme si sami díky dobrovolníkům v rámci projektu 72 hodin," informuje David Kopecký z Nadace Partnerství.