Železniční přejezd přes polní cestu u Svaté Anny bude zrušen, a to bez náhrady. Aby se pěší a cyklisté dostali na druhou stranu železničního koridoru, buduje zde investor novou lávku. Její výstavbu požadovalo město Planá. „Došlo k tomu na základě projednávání podmínek optimalizace trati. Z optimalizace totiž vyplynulo, že polní železniční přejezd pod Svatou Annou a před Chodovou Planou bude zrušen,“ uvedl místostarosta Plané František Slabý.

A nezůstane jen u stavby lávky. „V návaznosti na ní bude vybudována nová asfaltová komunikace pro pěší a cyklisty. Povede od nové lávky po pravé straně zářezu železnice směrem na Cheb, až k polní cestě u zrušeného železničního přejezdu,“ dal vědět Pavel Halla tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Kaštanovou alejí naproti Luční ulice v Plané vede červeně značená turistická cesta, která pokračuje ze Sv. Anny do Chodové Plané. „Svatá Anna je na této cestě dominantním cílem a provedenou optimalizací by se kromě silnice celý prostor znepřístupnil,“ vysvětlil Slabý s poukázáním na to, že po kolaudaci stavby bude lávka předána k užívání městu Planá. „Červená turistická cesta nově povede podél železniční tratě na východ od ní a bude navazovat na kaštanovou alej a zrušený polní železniční přejezd,“ dodal místostarosta Plané.

V současné době vede červeně značená turistická cesta po asfaltovém chodníku vedle silnice do Chodové Plané. „Přeložena byla z bezpečnostních důvodů,“ poukázal předseda Klubu českých turistů Tachovska Karel Kašpar. Značená trasa totiž nesmí přecházet volnou železniční trať. „To, že má být vybudována lávka přes trať, je nám známo. Také, že město vybuduje z aleje přístupovou cestu k lávce,“ doplnil Kašpar.

Přechod přes lávku poslouží také zájemcům vyhledávajícím nově značené turistické cíle. „Záměrem města Planá je navíc oprava a zpřístupnění pramene. Díky němu byl v minulosti vystavěn kostel na Svaté Anně. Také chceme ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačit v lokalitě novou cestu,“ dodal Slabý.

Turisté tyto záměry vítají. „Nebudeme se tomu bránit, ale bude se zřejmě jednat o takzvanou významovou odbočku z červené trasy téže barvy. Pokud bude úspěšné jednání s městem, tak v příštím roce provedeme průzkum, navrhneme vedení trasy a objedná se výroba směrovek. Když vše půjde dobře, do konce léta by bylo reálné trasu otevřít,“ objasnil myšlenku nové odbočky Kašpar.

Celkové náklady na vybudování lávky včetně přístupové komunikace se pohybují kolem 4,3 milionu korun. „Pro železnici je důležité, že došlo ke zrušení jednoho přejezdu přes železniční koridorovou trať. Je to jen drobný příspěvek k zajištění bezpečnosti železniční dopravy, ideálem je odstranit zejména na koridorových tratích všechny úrovňové přejezdy a přechody,“ dodal Halla.