Stále diskutované aleje podél silnic dělí lidi  na dva tábory. Jednomu je to jedno a stromy by podél silnic měly tvořit koridor, takže jejich výsadbu schvalují. Druzí berou stromy jako smrtelné, životu nebezpečné a jsou rádi za jejich kácení. U Dlouhého Újezdu a problémového úseku u obce Ctiboř nedávno pár stromů porazili a teď tam vysazují nové. Právě stromy u Ctiboře byly velkým spoluviníkem nehod a jejich přítomnost zvyšovala riziko zranění, takže se velké stromy pokácely údajně kvůli bezpečnosti.

„Šlo o práci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje ve spolupráci s obecními úřady příslušných obcí. Vysadili jsme v tomto území vhodnou výsadbu  podél silnic s tvrdým dřevem. Lípu, buk a další listnaté stromy," sdělil Deníku Miroslav Sedláček ze stříbrského střediska Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

U silnice směrem na Ctiboř byl před několika měsíci pokácen topol černý. Bylo to poblíž místa tragické nehody. Topol už byl podle odborníků na konci své životnosti – byl starý padesát, šedesát let a skutečně hrozilo, že stromy budou ohrožovat bezpečnost silničního provozu.

Byly zde i suché větve, které dost často padaly do cesty a mohly by ohrozit i procházející chodce. Takže se z tohoto důvodu stromy pokácely, odstranily a byla zvolena náhradní výsadba.

Kdyby stromy podél komunikace nebyly, bylo by to jedině dobře – tento názor některých odpůrců alejí podél silnic potvrzují i odborníci z dopravního inspektorátu.

„Pokud budou stromy působit jako větrolamy, tak by pro svoji funkci význam měly. V rámci bezpečnosti by však bylo daleko lepší, když podél komunikací nebudou," řekl Deníku vedoucí Dopravního inspektorátu Policie České republiky v Tachově Jan Herink.

Přímo Dopravní inspektorát může dávat podněty správci komunikace, ať jedná.  „A to v případě, že se musí odstranit nějaké překážky, nebo že v blízkosti pozemní komunikace něco je. Můžeme dávat návrhy, upozornění a stanoviska. Ale v konečné fázi o všem rozhoduje odbor dopravy a silničního hospodářství příslušného městského úřadu. Pro Tachovsko je to městská úřad v Tachově nebo Stříbře," dodal Herink.