Jak Deníku sdělil starosta Stříbra Martin Záhoř, celkově bylo do přestavby investováno dvacet a půl milionu korun. "S financováním pomohla dotace, která v tomto případě činila 15,7 milionu korun," upřesnil starosta. Rekonstruováno tak bylo celé podkroví, včetně krovu, objekt má novou střešní krytinu. V prostorách bývalé půdy vznikla počítačová učebna, přírodovědná učebna a místnost pro výuku technických oborů. K tomu bylo vytvořeno odpovídající zázemí a prostorná chodba, která nabízí další využití - například pro tématické výstavy a podobně.

"Celý objekt domu dětí a mládeže je teď také kompletně bezbariérový," doplnil starosta. Do rekonstruovaného podkroví jede výtah, na schodech za vstupními vraty vznikla nájezdová rampa, odstraněny byly všechny prahy a podobné bariéry v celé budově.

Nové učebny v podkroví se v těchto dnech vybavují počítači a ostatními pomůckami. "Využívat je začneme ještě v tomto školním roce a od září pak budou k dispozici i pro nově vzniklé zájmové útvary, které budeme vyhlašovat," řekl Deníku ředitel DDM Stříbro Roman Mužík.