Využili poroto možnosti tzv. náborových dnů, kdy provozovatel průmyslové zóny v Nové Hospodě, společnost CTPark Bor a personální agentura Hoffmann Personal, ve spolupráci s Úřadem práce, umožňují uchazečům o práci prohlídku závodů, aby se seznámili s možnostmi, jaké mají. „Chodíme do různých firem se ptát, ale nemáme štěstí. Teď nám pracák doporučil využít tuto akci a když budeme mít štěstí, budeme moc rádi," shodli se mladí muži ze Starého Sedliště. Firmy, které při náborovém dnu navštívili, je zaujaly.

Náborové dny se v dubnu uskutečnily několikrát. Firmy, které působí v průmyslové zóně, nabízejí různá volná místa. „Naším záměrem je, aby naši klienti měli dostatek pracovních sil. Víme, že pracovní síly jsou, ale chybí jim možnost dopravy," sdělila Deníku manažerka CTParku Štěpánka Berková.
Dopravu je CTPark schopen zajistit a od pondělí budou jezdit pravidelné autobusové linky z Tachova a ze Stříbra, které jsou načasovány tak, že budou přijíždět před začátkem jednotlivých směn. Předpokládá se také, že v dohledné době bude otevřena autobusová linka, která by do Nové Hospody svážela pracovníky z Chodové Plané a z Plánska.

Právě na uchazeče o práci z Tachovska, Stříbrska a Plánska byly zaměřeny dubnové náborové dny. „Podle prvních poznatků mají lidé o práci zájem, ale právě ta chybějící možnost dopravy byla největší překážkou. Proto se budeme snažit maximálně přizpůsobit nové linky jejich potřebám," doplnila Berková.
Pro náborové dny Úřad práce obeslal uchazeče a ti, kteří mají o práci skutečný zájem, mohli využít autobusů, které je do průmyslové zóny odvezly. „V areálu navštívili několik firem, aby si prohlédli jednotlivé provozy," uvedla Pavla Stehlíková, vedoucí borské pobočky personální agentury Hoffmann Personal.

„Snažíme se uchazečům vysvětlit, za jakých podmínek by mohli nastupovat a kdy, také absolvují prohlídku firmy, aby věděli, do čeho jdou," dodala s tím, že uchazeči mají při prohlídkách otevřenou možnost zeptat se na cokoliv, co potřebují k případné práci vědět.

Mohou si prohlédnout nejen provoz, ale seznámí se také  se zázemím jednotlivých firem. Personální agentura jim rovněž vysvětlí, jakou smlouvu by dostali a s jakým mzdovým ohodnocením a kdy by případně mohli nastoupit.

Zájem o čtyři náborové dny, které se v dubnu uskutečnily, byl. Pozváno bylo několik desítek uchazečů. „Ne všichni ale pak skutečně nastoupí, ovšem je to z různých důvodů. Vesměs se nám zatím daří dosadit dost lidí. Z prvního kola to bylo například několik uchazečů z Plánska," vysvětlila Stehlíková s tím, že CTPark zajistí dopravu každému, kdo chce pracovat v CTP a Hofmann Personal každého pracovníka zaměstná.

Náborové dny pro uchazeče jsou víceméně novinkou. „Setkáváme se s příznivými odezvami, kdy se uchazeč začne ptát a je vidět, že o práci má zájem. A prakticky může hned nastoupit," uvedla zástupkyně personální agentury.

„Když na naši pobočku Bor – Nová Hospoda přijde uchazeč, který přesně splňuje požadavky zákazníka, můžeme jej ihned doporučit zákazníkovi pro případnou spolupráci" dodala.

Park v Nové Hospodě by se měl do budoucna ještě rozšiřovat. Jak uvedla Štěpánka Berková, zlepšovat by se měly nejen podmínky pro investory, ale také pro lidi, kteří sem dojíždějí za prací. „Zavedení nových autobusových linek je jedním z kroků, které vedou ke zlepšení podmínek," uvedla s tím, že se plánuje výstavba nové administrativní budovy, která bude disponovat také ubytovací kapacitou, stravovacím zařízením a mateřskou školkou.