Učitelé si tuto zkušenost velmi pochvalují. „Celkem měla naše stáž sedm pracovních dnů, část jsme absolvovali v červenci, část loni v listopadu,“ řekl Deníku Petr Zeidler. „S kolegyní vyučujeme předměty oboru operátor skladování, a tak jsme absolvovali pracovní činnosti, abychom lépe pronikli do činností našich žáků. Abychom věděli, co všechno při své praxi absolvují oni,“ dodal.

Oba pedagogové vystřídali různá pracoviště, vyzkoušeli si například balení velkého zboží, přípravu materiálů, faktur, dodacích listů a podobně, přípravu celých sestav zboží pro odběratele a jejich konečné zabalení, třídili dovezené produkty a vyzkoušeli i další činnosti.

„Stáž byla pro nás přínosná, bylo důležité strávit nějakou dobu v pracovním procesu a srovnat si teorii, kterou učíme, se skutečností,“ vyslovila svůj názor na týden práce druhá vyučující, Alexandra Pilná.

Jak dodal Petr Zeidler, vyzkoušet si práci studentů bylo příjemným zpestřením učitelské práce. „Mohu konstatovat, že se stáží jsme velmi spokojeni,“ uvedl.

Pro plánskou živnostenskou školu je spolupráce s firmami v regionu, do kterých chodí studenti na praxi, důležitá v každém směru. Výrazně také pomáhají evropské dotace z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. „Spolupráce naší školy s firmami v regionu je stěžejním tématem. Navíc finanční pomoc a asistence na základě tohoto programu nám velmi pomohla spolupráci s firmami prohloubit a také věnovat více pozornosti inkluzi a využití IT ve výuce ,“ sdělila Dana Buchartová, zástupkyně ředitele školy. Podle jejích dalších slov je podpora duálního vzdělávání, tedy týden praktické a týden teoretické výuky, důležitá. „Je to efektivní způsob, jak učně co nejlépe připravit na výkon jejich zvoleného povolání.“