Cílem bylo chápání životního prostředí jako celku, lepší využití zdrojů, recyklace a třídění. Žáci se letos zaměřili také na přírodní kuchyni.

Zábavnou formou si zkusili nahlédnout také do budoucnosti pracovních i osobních životů, a zjistit co bude aktuální za několik let, až budou sami hospodařit a vést své domácnosti. „Chceme touto formou co nejlépe využít závěr školního roku, naučit naše žáky myslet tvůrčím způsobem a výborně je připravit na život“, řekla Deníku Jana Skálová, učitelka SŠŽ Planá a pokračovala: „Víme, že budoucnost přinese nové výzvy a naše děti by si s nimi měly umět co nejlépe poradit“.

Mimo to si žáci vyzkoušeli také pečení levandulových sušenek, přípravu přírodní pleťové masky pro různé druhy pleti nebo výrobu přírodních koktejlů. Vyzkoušeli si ale také výrobu papíru, kasiček z PET lahví, pletení módních tašek, technické experimenty nebo jak na znovuvyužití starého šatstva. „Chceme děti naučit vnímat přírodu, hodnotu surovin a vůli lépe je využívat. Workshop má za cíl otevřít žákům oči a vlastní iniciativou jim pomoci lépe hospodařit“, dodala organizátorka akce a pochválila podpora dalších kolegů, která prý ukazuje, že budoucnost patří teamové práci. „Chtěla bych poděkovat také regionálním sponzorům, bez jejichž přispění bychom naše dvě závěrečné akce nemohli uskutečnit. uzavřela Jana Skálová.