Můžete shrnout, co vše jste dokázali v minulém roce?

Nejvíce jsme investovali do bytového fondu, máme zde deset bytových domů a celkem pětasedmdesát bytů. Investice směřovaly do rekonstrukcí bytových jader a do oprav komínů. V rámci společenského vyžití se v obci konají tradiční akce jako jsou oslavy MDD, masopust, svatomarkétská pouť, setkání seniorů a další.

Jaká největší akce čeká vaši obec letos?

Podali jsme si žádost do programu stabilizace a obnovy venkova vyhlášený plzeňským krajem, řešící obnovu veřejných prostranství a zeleně v obcích Erpužice a Malovice. Půjde o výsadbu nové zeleně a terénní úpravy, které zlepší jejich vzhled a následnou údržbu. Co se ještě týká bytových jednotek, hledáme vhodnou variantu pro jejich vytápění, neboť stávající stav komínů není zrovna nejlepší.

Plánujete i něco pro děti?

Právě probíhá zpracovávání projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci mateřské školy zahrnující celkové zateplení, rekonstrukci topení, sociálního zázemí a kuchyně. Rozpočet na tuto akci odhadujeme na osm milionů a realizace by se uskutečnila jenom v případě získání dotace. V současné době navštěvuje školku osmadvacet dětí z obcí Erpužice, Únehle, Kšice a Trpísty.

Ve vaší obci máte také fotbalový oddíl, v jakém stavu mají sportovci zázemí?

Postupně jim opravujeme kabiny na hřišti, předloni došlo k rekonstrukci sociálního zařízení pro sportovce, letos chceme to samé i pro veřejnost.

Jaké pravidelné akce se v Erpužicích konají?

O větší část kultury se zde starají právě fotbalisté, kteří pravidelně pořádají turnaje ve fotbalu, nohejbalu a volejbalu, dále dělají oslavy prvního máje a všeobecně se podílejí na různém dění v obci.

Dominantou obce je kostel svaté Markéty. Jeho stav není zrovna dobrý, plánujete nějaké opravy?

Kostel získal před čtyřmi lety novou střechu, na kterou získala církev státní dotaci. MAS Český Západ s využitím dotace a příspěvkem obce pořídil na tuto památku dokumentaci, která řeší její obnovu. Obec se tímto projektem zavázala k provedení dílčí opravy do pěti let tohoto místního klenotu.