O chybějících chodnících v horní části ulice Petra Jilemnického v Tachově jsme už psali. Nedávno dokonce řozhořčení obyvatelé této ulice sepsali petici, v níž požadují nápravu. Domnívají se totiž, že argumentace některých funkcionářů města, že stavbu blokují dosud nevyřešené vlastnické vztahy, nebo odvolání se majitele sousedních pozemků, je pouhá výmluva. „Nejsem proti výstavbě chodníku,“ říká František Krasanovský, který se proti jeho stavbě odvolal.

„V projektu nebyly dodrženy naše námitky. V projektu byl sklon chodníku směrován na naše pozemky, kde máme uskladněn stavební materiál. Proto jsme se obávali, že hlavně v zimním období, by mohla voda stéci na tuto plochu, zde zmrznout a tím poškodit uskladněný materiál,“ pokračoval Krasanovský. „Z tohoto důvodu jsem požadoval obrátit sklon chodníku do silnice, nebo zvýšit stávající podezdívku na hranici mého pozemku,“ dodal. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Tachově vydal již před třemi lety na chodník stavební povolení, které bylo v odvolacím řízení tozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje zrušeno a vráceno k novému projednání a rozhodnutí.

Další budoucnost chodníku v horní části ulice Petra Jilemnického je tedy nejistá. Městský úřad uvažuje o alespoň jakémsi polovičním řešení. „Zatím připravujeme do návrhu rozpočtu na příští rok možnost, že jednostranný chodník bychom začali stavět nad pozemky manželů Krasanovských,“ uvedl starosta Ladislav Macák. Ti se necítí být vinni a spoluzodpovědni za stávající stav. „My jsme jen využili práva účastníka řízení,“ dodali majitel pozemku, manželé Krasanovští.