Kniha nese název Kladrubský klášter 1115 – 1124, Osídlení, Architektura, Artefakty. Její obsah popisuje zajímavé archeologické nálezy v klášteře, podtržené ilustracemi. Jeden z nejzajímavějších popsaných nálezů jsou části starých soch. Jak autor tvrdí, klášter zasluhuje další bádání a hledání, i když nálezy v těchto místech bývají velmi poničené. „Nebudu se tu pokoušet o nějaká vzletná slova,“ zahájil křest knihy autor Karel Nováček. „Tato kniha vznikala celých devět let a já jen doufám, že že se minimálně bude líbit aspoň jako artefakt,“ řekl s úsměvem.

Autorovi pomáhali další lidé, kteří přispěli k dokončení knihy nemalým dílem. „Bez pomoci ostatních by to nešlo a já dnes mohu jen poděkovat Janu Adámkovi, Peteru Braunovi, Miluši Dobisíkové, Vladimíru Hanykýřovi, Martinu Maryškovi, Jaroslavu Sojkovi, Zdeňce Sůvové a Radku Širokému,“ jmenoval své pomocníky autor knihy.

Další zásluhu však připsal i kladrubskému obyvateli. „Nějaké rady se mi také povedly získat od zdejšího kladrubského Jiřího Čechury,“ dodal Nováček.

Jiří Čechura zná autora knihy už řadu let. „Počítám, že to už bude asi tak patnáct let, co se přátelíme. Musím říci, že jsem od něho získal mnoho skvělých poznatků. Je to úžasný a pracovitý člověk, kterého velmi obdivuji. Myslím, že se asi ze skromnosti ani nepřiznal, že jeho výzkumy z Íraku jsou dnes světoznámé,“ prozradil Čechura na Karla Nováčka.

Podobně autora hodnotí i Helena Šrámková. „Je milý a skromný,“ řekla.