Klavír přivezla do školy specializovaná firma v červnu. Od té doby stál nástroj v koncertním sále školy. „Bylo třeba, aby si materiál zvykl na klima, které v sále panuje,“ vysvětlila ředitelka školy Jana Válová.

Tachovská umělecká škola se o klavíru, který by mohla zakoupit, dozvěděla před pěti měsíci. „To nám volali, že je připraven nástroj, který by vyhovoval našim požadavkům,“ vysvětlila ředitelka. Škola ale o nové koncertní křídlo usilovala tři roky.

„Po tu dobu jsme hledali možnosti, jak pořízení nástroje financovat. Až letos se podařilo díky podpoře Plzeňského kraje a města Tachov potřebnou částku shromáždit,“ uvedla už při stěhování nástroje do koncertního sálu Válová. Klavír stál 660 tisíc korun.

Zástupci školy, města a kraje ještě před čtvrtečním koncertem popřáli, aby nástroj žákům hudebního oboru bezchybně sloužil. Symbolické dárkové stuhy, kterými byl klavír před koncertem omotán, přestřihli čtyři žáci, kteří se jej v ZUŠ Tachov budou učit ovládat. „Doufám, že nástroj dobře poslouží a že s jeho pomocí vyrostou zdatní hudebníci,“ vyjádřil se při symbolickém křtu klavíru starosta Tachova Ladislav Macák.