Podle ředitelky školy Zdeňky Valečkové pomohou finanční prostředky zlepšit kvalitu výuky. „Jedná se o projekt modernizace a vybavení dílen praktického výcviku. V jeho rámci škola zakoupí například nový trenažér pro výuku autoškoly, virtuální trenažér svařování a nové svářečky. Trenažér svařování nám pomůže ušetřit energii a prostředky, navíc si na něm učni mohou vyzkoušet více druhů svařování, než mohli doposud. Dále pořídíme diagnostické přístroje a osobní vozidlo pro výuku automechaniků," vyčetla ty nejdůležitější položky ze seznamu ředitelka Valečková.

Regionální operační program, z kterého škola bude čerpat dotace, však zcela nepokryje její potřeby. Některá další zařízení tak bude muset škola hradit z vlastního rozpočtu. „To je případ osciloskopu, ke kterému ještě dokoupíme kabelové vybavení, nebo mobilního odsávání do dílen, ve který vyučujeme svařování plamenem. Při kontrolním měření nám hygienici doporučili její zakoupení. Cena tohoto zařízení se pohybuje kolem padesáti tisíc korun," pokračovala Valečková.

zatím však není znám přesný datum, odkdy budou moci žáci této školy využívat nová zařízení. „Záleží na tom, jestli zřizovatel bude vypisovat výběrová řízení pro centrální nákup. Jako například část materiálu a osobní ochranné pomůcky," doplnila ředitelka školy Zdeňka Valečková.