Pilotní projekt Střední průmyslové školy Tachov Světce a Regionálního vzdělávacího a informačního střediska (Revis) začne ve spolupráci s Ústavem celoživotního vzdělávání při Západočeské univerzitě Plzeň v září.

„Cílem projektu je zvýšit nízkou vzdělanost v regionu, zpřístupnit další vzdělávání seniorům a zároveň oživit jejich stereotypní život,“ informovala manažerka pro vzdělávání při Revisu Tereza Průchová.

Přínosem projektu bude podle ní změna dosavadního pohledu na stáří a pozvednutí kulturního a společenského života seniorů.
„Univerzita třetího věku svým posláním zpřístupňuje seniorům vhodnou formou nové vědomosti a zkušenosti na poli historie a přírodních věd a přináší moderní poznatky z vědy a techniky,“ dodala Průchová.

Pro obyvatele Tachova a okolí budou v nabídce dva studijní obory. Jeden zaměřený na historii a přírodní vědy, ten se bude vyučovat v Revisu, druhý obor bude technický a bude se učit v počítačových učebnách Střední průmyslové školy ve Světcích.

Technický obor se zaměrí na práci s výpočetní technikou a její využití v běžném životě. Historický obor přiblíží tématiku dějin a geologie Tachovska.
Zimní semestr bude obsahovat pět přednášek, které se budou konat jednou za dva týdny. „Zájemci o studium se mohou účastnit jednoho studijního programu nebo obou. Tato forma studia je pouze zájmová, nemůže účastníkům poskytnout žádnou kvalifikaci, nebo dokonce vysokoškolské vzdělání,“ informovala dále manažerka vzdělávání při Revisu Tachov.

Partnerem, který zajistí a poskytne odborný vzdělávací program, je Ústav celoživotního vzdělávání při Západočeské univerzitě v Plzni, který bude také odborným garantem vzdělávacího programu.

Kurzy Univerzity třetího věku vznikly v Tachově z podnětu samotných seniorů. „Ptalo se tady několik lidí, zda budeme zavádět takovou možnost vzdělávání. Projekt tedy v Tachově vznikl z jejich podnětu,“ uvedl ředitel Revisu Tachov Jan Petruň.
Účastnický poplatek za osobu a jeden semestr bude činit symbolických 200 korun.

Případní zájemci se mohou přihlašovat už nyní osobně v sídle vzdělávací organizace REVIS, Školní 1094, Tachov, případně telefonicky na čísle 374 616 959 nebo e-mailem na adrese: manazer@revis-tachov.cz.