Městys Chodová Planá, pod který Pístov spadá, nechal upravit terén a vystavit nové chodníky. „Instalovány jsou také nové žulové schody a lavičky," uvedl starosta Chodové Plané Ctirad Hirš s tím, že vyšli vstříc i požadavkům na bezbariérový přístup k památníku. Například vozíčkáři mohou použít boční cestičky. Hlavní cesta ke schodišti a prostor před památníkem jsou vydlážděné. Zmizelo také částečně přerostlé křoví a tím se prosto prosvětlil a otevřel.

Práce jsou téměř u konce, v pátek je naplánováno přebírání stavby. „Celkové náklady zatím nejsou zcela přesně vyčísleny, ale částka se pohybuje kolem čtyři sta padesáti tisíc korun," dodal starosta.

Památník je věnován obětem pochodu smrti druhé světové války. Celkem na strastiplnou cestu tehdy bylo vyhnáno 1450 mužů a 150 žen. Mnozí zemřeli. Pietní místo připomíná památku 68 vězňů, obětí fašismu, kteří zahynuli 
21. dubna 1945 na pochodu smrti z Legenfeldu do koncentračního tábora Flossenbürg.

Do společného hrobu byly pochovány oběti různých národností: 25 Poláků, 6 Italů, 1 Čech, 2 Angličané, 15 Rusů, 5 Maďarů, 2 Belgičané, pravděpodobně 3 Jugoslávci, 5 Němců a 4 nezjištěné národnosti, z toho 38 obětí identifikovaných. Památník Pístov je evidován jako kulturní památka. Konají se zde pietní akce a už čtyři desetiletí se památník také stává pravidelně startem běžeckého závodu, přespolního běhu s cílem na stadionu v Chodové Plané.