Dokument vydal odbor výstavby devátého listopadu. Zainteresované strany se tak k němu mohou vyjádřit ještě počátkem prosince. „Pokud se tak nestane, nabyde rozhodnutí po třiceti dnech právní moci. To znamená, že se bude moci pokračovat v projektové přípravě stavby první etapy přeložky silnice první třídy,“ vysvětlila Deníku Miroslava Majerová z odboru výstavby plánské radnice.

Rozhodnutí o umístění stavby řeší první etapu obchvatu, tedy z Plané východním směrem kolem Chodové Plané až k plánované kruhové křižovatce na silnici do Mariánských Lázní. Na více než pětikilometrovém úseku se počítá se třemi kruhovými křižovatkami, s přeložkou cyklostezky a místních komunikací, s opěrnými zdmi. Přeloženy budou rovněž některé části inženýrských sítí, potok a některé vodoteče. Součástí stavby bude také monitorovací zařízení spodních vod a studní a protihlukové stěny. Na úseku bude také vybudováno deset mostů a můstků.

V řízení, které předcházelo územnímu rozhodnutí, zpracovával odbor výstavby některé připomínky zainteresovaných subjektů. Ty se teď mohou k dokumentu do 9. prosince vyjádřit. „Pokud obdržíme nějaká odvolání, postupuje město dokument krajskému úřadu, který se záležitostí bude dále zabývat,“ uvedla Majerová.

Ke stavbě východního obchvatu Chodové Plané měl řadu připomínek především chodovoplánský pivovar. Majitelé pivovaru se obávají hlavně ztráty vodního zdroje, který leží poblíž plánované stavby. „Uděláme všechno proto, aby nebyl obchvat řešen podjezdem pod železniční tratí, kde máme ohrožený vodní zdroj,“ vyjádřil se prezident Chodovaru Jiří Plevka. „Jsou zpracované čtyři varianty přemostění, což bychom nezpochybnili, neboť přemostěním by vodní zdroj ohrožen nebyl. Proto budeme podávat odvolání. Ale územní rozhodnutí vydané počátkem listopadu řeší první etapu stavby, která se nás tolik netýká. Pro nás je důležitější druhá etapa,“ doplnil Plevka.

Východní řešení obchvatu podle něj nerepsektuje fakt, že hraniční přechod v Broumově byl znovu otevřen pro kamionovou dopravu. „To znamená, že by kamiony, které jedou směrem na Broumov opět mohly projíždět Chodovou Planou. Pokud by se vybudovala západní varianta obchvatu, tak ta řeší i napojení na Broumov. A náš vodní zdroj neohrožuje,“ uvedl dále prezident chodovoplánského pivovaru.

Městys Chodová Planá obchvat potřebuje, provoz centrem znepříjemňuje obyvatelům život již dlouhá léta. „Investorem stavby je ale Ředitelství silnic a dálnic České republiky, my do toho tolik zasahovat nemůžeme. Ale ženeme a tlačíme dění kolem stavby kupředu jak jen to jde. Snažíme se pomáhat, když je to možné, aby se co nejdříve začalo stavět,“ vyjádřil se místostarosta Chodové Plané Jan Volný.