Hodit staré boty do kotle nebo topit plastovými lahvemi. Tak nad tím kroutí hlavou Jaroslav Hofmann z Čečkovic. Nedovede si představit, že by podobným způsobem znečišťoval ovzduší. „Mám krbová kamna a topím dřevem. Nikdy by mě nenapadlo hodit tam třeba jen jednu petku,“ pozastavil se nad nezodpovědností něterých lidí. „Ale s něčím podobným jsem se v minulosti setkal. Viděl jsem, jak se naběračkou přikládá z mlékárenské konve vyjetý olej do kotle,“ povzdechl si.

Pouze dřevem topí také Jiří Kořínek z Lestkova. „Těžce odsuzuji, když někdo spaluje plasty. Už je špatné, je hodit jen do popelnice a netřídit, natož to házet do kotle. Na odpad jsou přece kontejnery, ne kamna,“ podivuje se Kořínek.

Do kamen naháží cokoli

Přesto, že většina domácností topí tím, co do kotlů patří, se na úřady hrnou stížnosti na některé hříšníky šetřící svojí kapsu spalováním odpadu. Problematiku znečišťování ovzduší považuje za velmi vážnou starostka města Kladruby Svatava Štěrbová. „V posledních letech je patrné, že v menších obcích je v zimním období daleko horší ovzduší, než ve městech. V našem malém městečku máme také problémy s lidmi, kteří pro pomyslnou úsporu peněz jsou schopni dát do kamen cokoliv. Nechápu to,“ uvádí starostka a pokračuje: „Jak může někdo hodit do kamen pet lahev, když venku se prohání jeho dítě na sáňkách a dýchá tak zamořený vzduch?“ Problém vnímá v Zákoně o ochraně ovzduší. „Ten sice říká, co lidé nemají dělat, říká také, kdo má problematiku kontrolovat, ale neříká nám, jak porušení ochrany ovzduší u majitelů rodinných domků sankcionovat. Patří k základním právním zásadám, že pokud neexistuje sankce, je jakýkoliv zákaz zcela zbytečný a neúčinný,“ dodává Štěrbová.

Stížnosti na obyvatele, kteří údajně spalují v kotlích odpad, registrují také v Záchlumí. „Zaznamenali jsme je vždy v ústní formě a nutno říci, že jsou skutečně oprávněné. Máme obec plynofikovanou, ale na její zamoření stačí dva až tři domky během chvilky,“ podotkla starostka Záchlumí Šárka Trávníčková. „Zatím jsme stížnosti řešili domluvou, ale nemyslím si, že by měla nějaký významný pozitivní vliv. Pokud ano, pak jen na velmi krátkou dobu. Po pravdě nevíme, jak v takové záležitosti postupovat,“ dodala starostka s tím, že by uvítali jednoznačný a zejména účinný postup proti takovým provinilcům.

Radnice volají po změně zákona

Změnu v legislativě vyhlíží také tachovská radnice. „Jediným řešením, je podle mne doplnit a zpřesnit zákon, kdy bude jasná sankce. Přimlouvala bych se, aby byla veliká, protože je to výrazné ohrožení života a zdraví,“ nastínila možnost řešení Bohdana Maršálková z odboru životního prostředí Městského úřadu v Tachově. Tam loni zaznamenali dvě stížnosti spoluobčanů na zápach z kouřících komínů. „Jedna stížnost byla v březnu, kdy si obyvatelé stěžovali na časté šíření štiplavého zápachu ze spalování v rodinném domku. Zde se jednalo pravděpodobně o spalování plastů, lakovaného dřeva, dřevotřísky. Druhá stížnost byla v říjnu, kdy si obyvatelka stěžovala na nepříjemný hustý dým, který se šířil ulicí z komína,“ popsala stížnosti Maršálková. Ve většině případů se ale nepodaří prokázat, zda ke spalování odpadů došlo, současná legislativa totiž nepovoluje přístup do obydlí občanů.

Dalším úřadem řešícím podobné problémy je Městský úřad v Plané. Eva Čermáková z tamního odboru životního prostředí sdělila Deníku, že problémy řeší v souladu s platnou legislativou hlavně podle Správního řádu poučením nebo domluvou. „Někdy to pomůže. Podle Zákona o ochraně ovzduší je těžké prokázat tuto nezákonnou činnost. Podařilo se nám ale pravomocně rozhodnout v případech spalování odpadů v otevřených ohništích, tam není prokazování tak složité,“ doplnila Čermáková.

Ne všude se setkávají se stížnostmi

Naproti tomu ve Stříbře, Boru a Lestkově v poslední době stížnosti občanů na nadměrné zněčišťování okolí kouřem nezaznamenali. „Letošní zimu se se stížnostmi tohoto typu nesetkáváme. Samozřejmě bychom se to pokusili řešit domluvou,“ dala vědět Dana Rožánková vedoucí odboru životního prostředí ve Stříbře.

Jaroslav Havlíček tajemník Městského úřadu v Boru uvedl, že v poslední době nezaznamenali žádné stížnosti v souvislosti se spalováním odpadu v kotlích. „Ve městě i na vesnicích je dostatečný počet nádob na tříděný odpad, kde mají občané možnost odpad odložit, upozornil tajemník na možnost. „V minulosti jsme řešili případ nadměrného kouření komína ve městě. Ten byl řešen a vyřešen domluvou a byla zjednána včasná náprava,“ dodal.