Deník o tom informovala tisková mluvčí plzeňského finančního ředitelství Jitka Ježková. „Tím jim ušetří cestu na finanční úřad,“ vypíchla mluvčí hlavní záměr.

„Poradenství poskytnou 15. března v Boru mezi osmou a šestnáctou hodinou v přízemí městského úřadu. Ve stejný den poradí v Plané mezi dvanáctou a šestnáctou hodinou v radniční zasedací místnosti,“ sdělila Ježková.

V letošním roce je pro většinu daňových poplatníků 2. duben posledním dnem lhůty pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2011 a rovněž i posledním dnem splatnosti této daně.

„Poplatníkům, kteří si zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na finančním úřadě, nabízí česká daňová správa rozšířené úřední hodiny finančních úřadů. V letošním roce budou v posledních dnech lhůty pro podání daňového přiznání otevřeny podatelny všech finančních úřadů denně od 8 do 18 hodin. Jde o termíny od 26. března do 30. března a o pondělí 2. dubna 2012. „Podatelna finančního úřadu v Tachově bude otevřena též v sobotu 31. března, a to od osmi do dvanácti hodin,“ dodala mluvčí.

Jestliže poplatníci zvolí místo „papíru“ internet, pak mohou využít internetové stránky eds.mfcr.cz, kde najdou veškeré informace nutné k vyplnění formulářů pro daňovou správu. „Elektronické formuláře obsahují jednoduchého průvodce, včetně vysvětlivek, nápovědy a sazeb.

„Dále umožňují provést kontrolu formální správnosti vyplněných řádků, včetně kontroly úplnosti vyplnění formuláře. Formuláře je možné odeslat kdykoliv, v jakoukoliv denní i noční dobu bez ohledu na úřední hodiny, a odkudkoliv, kde je možné se připojit na internet,“ podotkla mluvčí.

„Na těchto stránkách je rovněž možné vytvořit podání v požadovaném formátu k odeslání na příslušný finanční úřad prostřednictvím datové schránky.“ Připomněla, že další důležité a pravidelně aktualizované informace jsou k nalezení na již zmíněných internetových stránkách.