„Dokončili jsme identifikaci, dokumentaci a zmapování původní trasy Zlaté cesty v terénu. Teď nás čeká další část projektu, a to archeologický průzkum vybraných úseků,“ popsal za sdružení Terra Tachovia Roman Soukup.

V neděli pak bude instalován další z celkových 19 milníků, které budou lemovat Zlatou cestu. Sedm milníků je již podél historické trasy cesty usazeno. V rámci představení projektu bude v neděli 1. dubna ve 14 hodin u Historického parku v Bärnau odhalen první milníku času věnovaný sv. Wolfgangovi.

Zlatá cesta by měla být v budoucnu v úseku mezi Tachovem a Bärnau částečně obnovena ve své původní historické trase.