Důvodem k přijetí u ministra bylo vítězství družstva mladých včelařů na mezinárodní soutěži IMYB v Banské Bystrici. „Mezinárodního setkání mladých včelařů a s ním spojené soutěže se zúčastnilo dvacet národních družstev z Evropy a částečně také z Asie. Družstvo českých mladých včelařů ve složení Matěj Brzica (včelařský kroužek Stříbro), Jakub Raus (včelařský kroužek České Budějovice) a Jiří Prachař (včelařský kroužek Žamberk) v soutěži zvítězilo," informoval předseda stříbrských včelařů Oldřich Koubek.

A právě Matěj Brzica ze Stříbra se na zmiňované soutěži stal jejím absolutním vítězem.

„Pan ministr poblahopřál členům vítězného družstva, ocenil dosažený úspěch a poděkoval jim za příkladnou reprezentaci českých včelařů i celé České republiky. S účastníky setkání pak spolu se svými náměstky setrval v přátelské besedě. Na závěr popřál úspěchy v práci s mládeží i v rozvíjení včelařské praxe. Přislíbil, že jím vedené ministerstvo bude i nadále práci mladých včelařů podporovat. Na závěr předal pan ministr členům vítězného družstva upomínkové dárky," popsal setkání Koubek.

Na přijetí u ministra zemědělství navázal senátor Miroslav Nenutil pozváním členů včelařského kroužku ze Stříbra k prohlídce Senátu. Při ní měli návštěvníci možnost navštívit jednací sál i přilehlé prostory.

„Na závěr mohli včelaři ochutnat produkty senátní restaurace. Návštěva Senátu se stala hezkým završením příjemného odpoledne, poděkováním za úspěšnou reprezentaci českého včelařství i povzbuzením do další práce," konstatoval vedoucí stříbrského kroužku.