Pro obec to ale znamenalo značný úvěr. „Bytovka nás stojí 1,2 milionu ročně, a to pomíjím opravy a další náklady na údržbu a provoz. Úvěr bude obec splácet až do roku 2035,“ informovala starostka Zlata Tejmlová.

Podle jejího vyjádření se v bytovém domě v posledních letech ustálili nájemníci a podařilo se docílit toho, že všechny domácnosti řádně platí nájem. „Je tam dost mladých lidí a všichni platí. Díky tomu se nám podařilo nevýhodné úvěrové podmínky v bance upravit, takže teď platíme mnohem menší úroky, což je veliká výhra,“ dodala starostka.

Přes finančně zatěžující úvěr obec plánuje kanalizaci pro větší část Milířů. V současnosti se začíná pracovat na projektové dokumentaci. Velký dík patří podle starostky Vodohospodářskému sdružení obcí Západních Čech, které se velkou měrou finančně i administrativně podílí na celé akci.