Vyrazili tak poznávat Konstantinolázeňsko. Tyto aktivity jsou pro ně podle pracovníků centra důležité, protože se dostanou dále od místa svého bydlení, ale procvičují se a zdokonalují se také v cestování jako takovém. Nabírají zkušenosti v hromadné dopravě, učí se bezpečnosti silničního provozu, orientaci v neznámém prostředí a v neposlední řadě také zacházení s peněžními prostředky a samostatnosti ve stravovacích zařízeních.

„Edukace klientů samozřejmě probíhá i v běžných dnech a každodenních činnostech, výlety jsou ale velmi oblíbené,“ řekl Deníku pracovník centra Petr Lihl. „Tentokrát jsme navštívili lázeňský park s pramenem Prusík, taky jsme si vyšlápli po žluté turistické stezce k sošce Panny Marie ve skále,“ libuje si jeden z účastníků Standa. Cestou zpět pak výletníci shlédli interaktivní naučné cedule s informacemi o přírodě a došli zpět do centra města Konstantinovy Lázně, kde navštívili muzeum historické hasičské techniky.

Prodejní galerie nabídne díla řady výtvarnic.
Petra Ouředníková z Prostiboře si splnila dávný sen a otevřela Půlnoční slunce

Kromě chráněného bydlení poskytuje centrum ve Zbůchu ještě další služby. Odlehčovací služba zajistí pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a o něž je pečováno v domácím prostředí. Připravit se na samostatný život ve společnosti osobám se zdravotním postižením pomáhá služba sociální rehabilitace.

Poslední službou je Domov pro osoby se zdravotním postižením, jeho posláním je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a kdy nemůže být jejich situace řešena rodinou ani pomocí terénních či ambulantních sociálních služeb.