Setkání uspořádal spolek Via Carolina – Goldene Straße, který v Německu zřizuje největší archeologické a středověké muzeum v přírodě Historický park Bärnau – Tachov.

Dvě výstavy jsou nově k vidění v Regionálním muzeu Kladrubska.
Strašidla, pohádkové bytosti, i blbiny a voloviny vystavují v kladrubském muzeu

Muzeum má silný přeshraniční dosah, organizuje projekty zaměřené na zachování společného kulturního dědictví. „Naše činnost je velmi široká. Nad rámec Historického parku provozujeme také ArchaeCentrum Čechy-Bavorsko, které rozvíjí vědecké kontakty a spolupráci zejména v oblasti experimentální archeologie.,“ přiblížil činnost spolujednatel spolku Václav Vrbík.

„Odkrývání způsobu života tehdejší společnosti, sounáležitost s přírodou, uplatnění prvků tehdejšího stavitelství a možnosti sledování jeho využití pro dobu dnešní je úžasné. Věřím proto, že se projekt vytvoření eko-osady podaří a stane se tak dalším atraktivním turistickým cílem, který tam přivede řadu nadšenců historie,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a doplnill: „Myslím, že si spolek zaslouží, aby se jeho ambice stát se přeshraničně působícím střediskem vzdělávání a setkávání, naplnila. Věřím, že přinese užitečné informace žákům a studentům základních a středních škol i vysokoškolákům na obou stranách hranice.“

Nejmenší noční ptáci a soví obři dostali kroužky, výři i kulíšci vyvádí mladé.
Nejmenší noční ptáci a soví obři dostali kroužky, výři i kulíšci vyvádí mladé