„Máme kurzy podzimní, zimní a jarní. Pro žáky třetích a čtvrtých ročníků základních škol jsou součástí školních osnov, jsou tudíž povinné,“ uvedl vedoucí plaveckého bazénu Kamil Báča.

Ročně projde plaveckým výcvikem více než tisícovka žáků z celého okresu. „Při úvodní lekci v malém bazénu si u žáků třetích tříd vyzkoušíme, co dětí umí, jak jsou šikovné. Podle toho je rozdělíme do čtyř družstev, přičemž v prvním jsou ty, které už umí plavat a potřebují jen vylepšit styl. Naopak ve čtvrtém jsou ty, které je třeba naučit základům, počínaje dýcháním do vody,“ popsal vedoucí. Na konci deseti dvouhodinových lekcí umí tři čtvrtiny třeťáků plavat. „Když pak po roce, tedy ve čtvrté třídě, absolvují další kurz, plavou už všichni,“ řekl Báča.

Plavčíci, kteří kurzy vedou, jsou pro tuto práci odborně způsobilí, mají osvědčení plavčíků, případně plaveckých trenérů. Metodiku výuky plavání zpracovala fakulta tělesné výchovy Pedagogické fakulty Plzeň. Každý kurz končí přezkoušením a vydáním takzvaného mokrého vysvědčení. To dostane každý, kdo zvládne uplavat minimálně padesát metrů libovolným stylem.

V bazénu jsou i další pravidelné akce. S vodou se seznamují v kurzech plavání děti z mateřských škol, koná se tu kojenecké plavání, aquaaerobic či plavání zdravotně postižených.